Die wonder van God se liefde

Mag jy elke dag van die wonder van God se versorgende liefde in jou lewe bewus wees.

“Wat is ’n mens dat U aan hom dink, ’n mensekind dat U na hom omsien?”
Hebreërs 2:6

Dit bly maar onbegryplik vir die menslike verstand dat die groot, almagtige Skeppergod wat die wêreld en alles daarin gemaak het en dit elke dag in stand hou vir nietige sondaars kan omgee.

Hoe meer ons aan die wonder daarvan dink, hoe minder kan ons dit begryp. Maar dit word op soveel verskillende plekke in die Bybel onderstreep en uitgelig dat ons nie daaraan kán twyfel nie.

Hierdie boodskap is vir jou: Alhoewel jy onbenullig en sondig is, het God jou só lief dat Hy sy Seun stuur om in jou plek te sterf. Hy het jou net ’n bietjie minder as ’n hemelse wese gemaak, en jou met aansien en eer gekroon. Hy laat jóú toe om oor die werk van sy hande te heers (Ps. 8). Alhoewel jy in sonde gebore is, bly jy die kroon van God se skepping, ken Hy jou by die Naam en noem Hy jou sy oogappel!

Jy is dus tegelykertyd ’n nietige, sterflike mensekind én die draer van God se liefde en guns vir wie Hy dit moontlik maak om áltyd te leef! Jy hoef nooit, ooit aan God se liefde vir jou te twyfel nie, selfs al is dit op die oomblik vir jou moeilik om dit te laat rym met jou lewensomstandighede. Hou áltyd vas aan die belofte dat God aan jou dink, dat Hy jou onvoorwaardelik lief het en na jou sal omsien.

Mag jy elke dag van die wonder van God se versorgende liefde in jou lewe bewus wees.