Die Woord Van God Is Nie Gebonde Nie

Ek het hierdie laaste paar weke deur vier lande gereis met my man en vyf klein kinders.

Ons het laat in Oos Asië gearriveer, en ek was desperaat om by ons hotelkamer uit te kom, om te rus voor ons bediening moes begin.

Terwyl ons drie dae vantevore deur ‘n ander land gereis het, is al ons bagasie – insluitende ons paspoorte – gesteel! Omdat ons tydelike paspoorte nie die nodige visas ingehad het nie, was ons enigste opsie om Oos Asië vir minder as 72 uur binne te gaan met geldige vertrek reisplanne. Dit het ons gehad. Die probleem het gekom toe die immigrasie beampte besef het dat ons ‘n twee ure stop in ‘n ander stad sou hê op ons terugreis. Ons was steeds binne die 72 uur tydperk, maar dit het hulle nie oortuig nie. Nadat ons vir twee ure gewag het, het die agent ons toegang geweier en sekuriteitsbeamptes het ons hele familie terugvergesel na dieselfde vliegtuig waarmee ons gearriveer het. Ons was totaal platgeslaan dat ons nie toegang kon verkry om die bediening wat ons beplan het, te volvoer nie.

Met ‘n gebroke hart – omring deur ons kinders wat in trane was – het ek aan my man gesê, “Hoekom kom ons hiernatoe en hoekom gee ons so baie van ons lewens aan hierdie mense?”

Ek sal vir die res van my lewe nooit vergeet hoe hy geantwoord het nie.

“Dit is presies hoekom ons kom en soveel van ons lewens toewy. Hulle het Jesus nodig. Hulle moet die evangelie hoor!”

My hart het in my skoene gesak, en ek het geweet dat ek vergifnis moet vra. “O Jesus, vergewe my en breek hierdie selfsugtige hart vir diegene wat desperaat is vir U Woord!”

Liewe susters, mense is desperaat vir God se Woord. Hulle is desperaat vir Jesus om te kom en hulle te verander! Daar sal nooit ‘n ontbering in ons lewens wees wat naby kan kom aan die opoffering wat Jesus gemaak het vir ons ewigheid nie.

“As ons saam met Hom gesterf het, sal ons ook saam met Hom lewe;

as ons in die geloof volhard, sal ons saam met Hom regeer;

as ons Hom verloën, sal Hy ons ook verloën;

as ons ontrou is – Hy bly getrou:

Hy kan Homself nie verloën nie.”

Paulus het die betekenis van sy woorde verstaan. Hy was dood in sy sondes toe hy wonderbaarlik sy Verlosser op die pad na Damaskus ontmoet het. Hy het geweet wat dit was om dood te wees en om nou met Hom te leef, en hy het daardie ewigheidserskeptief uitgeleef. Hy het ongelooflik gely ter wille van die evangelie.

Ons het daardie selfde geleentheid om ook vandag daardie ewigheidsperspektief uit te leef, want Sy Woord is nie geboei nie! Dit is lewe vir dié wat sterwend is en dit is lewe vir ons wat ly ter wille van hulle wat nog gered moet word.

“Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing, wat daar in Christus Jesus is, en die ewige heerlikheid kan ontvang.” – 2 Timoteus 2:10

Het jy ontberinge gehad ter wille van die evangelie? Het die ontberinge jou met tye uitgeput, teleurgesteld of gefrustreerd laat voel? Ek wil jou bemoedig dat dít jy doen om God se Woord bekend te maak aan jou buurman, jou vriende en aan die vrouens wat God strategies in jou lewe geplaas het, geen klein taak is nie. God se Woord is nie geboei nie, en dit gaan voort om die ewigheid in die harte van hierdie vrouens te beïnvloed. Bly bemoedig, suster. Laat ons alle dinge verduur vir dié wat Hy gekies het, en laat ons nie ons visie van die ewigheid verloor nie.