Dit is net die genade van die Here wat ons in die hemel kry

194
Liesel Krause-Wiid