Droom jy nog?

Pablo Picasso het hierdie wyse woorde gespreek. “Alle kinders is met n kunstalent gebore, die probleem is, om daardie talent te behou as n volwassene.”

Dieselfde is van toepassing op drome. Kinders het die vermoee om groot te droom en maak geen geheim van hul drome vir die toekoms nie. Hulle spreek dit, speel dit, teken dit, leef dit. Ongelukkig word die papiervliegtuigie van drome soms gedurende die grootword jare deur n pynlike situasie, iemand se krietiese aanmerkings of n realiteit van wanhoop opgevrommel.

Jy sien haar daagliks. Die vrou wat iewers langs die lewenspad opgehou droom het as gevolg van n liefdesteleurstelling, die neerhalende woorde van mense en moeisame finansiele omstandighede. Sy het geen passie vir die lewe nie, deur net te bestaan vermy sy verdere teleurstellings. Sy het geen selfvertroue nie, haar vriende sien haar kwaliteite raak maar sy is net bewus van haar tekortkominge.

Jesus het gese dat ons weer soos n kind moet word – onbuigbare geloof soos n kind, om te droom soos n kind en daardie nimmereindige passie en energie van n kind.

Vandag bid ek vir die herstel van jou drome en passie vir die lewe. Jy sien, jy is genoeg, jy het alles wat jy nodig het. God het daardie spesifieke droom in jou hart geplaas. Die droom was Sy geskenk aan jou. Daar is net een JY. Hy berei jou voor en Hy het alreeds die vermoee binne-in jou geplaas. Jy is presies waar jy moet wees. Die stene wat gegooi was om jou te vernietig is nou jou boustene. Jy is sterk en braaf genoeg om die dwarswinde wat jou drome wil vernietig hok te slaan…

Begin weer droom. Skryf dit op spieels, mure, blaaie. Spreek dit, leef dit asof dit reeds tot vervulling gekom het. Raak opgewonde daaroor… Word weer soos n kind…