Eg is mooi!

Egtheid is seker een van die mees gewilde tendense die afgelope paar jaar en ons lees en hoor gereeld hoe hierdie onderwerp opkom in ’n geselskap, maar wat beteken dit om eg te wees?

Waar begin ek in hierdie ontdekking van wie ek is in my kern?

Sommer vinnig-vinnig maak ek ‘n lysie van wie ek is, en krap meer as die helfde daarvan dood en vervang dit met wie ek dink ek behoort te wees, maar die waarheid is dat egtheid meer is as wie ek is dink ek moet wees of wie ek dink ander verwag ek moet wees.

Egtheid begin deur heel eerste te weet Wie sin is ek.

Die oomblik wat ons dit van hierdie perspektief af benader, dan besef ons dat om eg te wees, nie is om altyd reg of perfek te wees nie, maar om te streef daarna om te wees wie God ons geskep het om te wees. Dit is om volgelinge van Hom te wees, nie net in beginsel nie, maar in praktyk. Dit is ware egtheid.  Wanneer wat ek praat en wat ek leef een en dieselfde ding is. Dit wat ek met my hele hart glo en waavoor ek staan.

Die oomblik wat ons ophou om altyd perfek te probeer wees, vind ons uit wie ons bedoel is om te wees en dit mag dalk heel verkeerd klink, maar dink vir ‘n oomblik daaraan, wanneer ons dink aan hoe die perfekte jy behoort te lyk, dadelik dink jy as ek soos dié kan lyk en soos dié kan praat of kan doen wat daardie een doen.. en jy eindig op om jouself te oortuig dat die perfekte jy is om ‘n saamgestelde kopie van almal rondom jou te wees.. Maar waar is die egte, unieke, eiesoortige en buitengewone jy?

Streef eerder daarna om die beste jy, die jy wat vir God aanneemlik is, in elke area van jou lewe, te wees. Dit wat jy dink, wat jy doen en wat jy uitleef.

Dit is ware outentiekheid.