Ek het seks gegee, maar liefde gesoek

0
360
casey_b_dolan.jpg

Casey B Dolan vertel hoe haar ouers se egskeiding en die afwesigheid van haar pa haar na liefde laat hunker het. Sy het op ander maniere liefde by mans gesoek met die begeerte om gekoester te word.

Hoe het jou ouers se egskeiding jou as kind en volwassene geraak?

Ek was vyf jaar oud toe my pa en ma geskei is en dit was ’n moeilike tyd vir ons almal. Ná die egskeiding het my pa gesukkel om die trauma te verwerk en het in homself gekeer. Dus was hy nie ’n baie betrokke pa nie, wat ek vandag verstaan. Die werklikheid is egter dat dit ’n groot leemte in my lewe gelaat het wat ek só graag wou vul.

In watter opsig is daar ’n leemte by jou gelaat?

Dis belangrik vir ’n meisie om erkenning by haar pa te kry en ek het dit nie gekry nie. Ek het nie gekoester en geliefd gevoel nie. Ek het nie waardevol of die moeite werd gevoel nie. Ek het ook nie geborge of veilig gevoel nie. Gevolglik het ek na ander mansfigure gekyk om die behoefte om te behoort te vervul. Iemand om my vraag te beantwoord: “Is ek goed genoeg?” Ek het ’n vaderfiguur gesoek.

Iemand wat jou hart verstaan, jou raaksien en kan liefhê?

Absoluut. Dis skrikwekkend wat jy alles sal doen om erkenning en aanvaarding by veral die manlike geslag te kry. Al die onsekerhede in jou hart spoel oor na buite. You act out. Ek het onder andere eerder met ouens uitgegaan wat baie ouer as ek was. Ek het ook gesukkel om myself tot iemand te verbind omdat ek eintlik weggehardloop het van die een ding wat ek so graag wou hê: liefde.

Maar, ironies genoeg, het jy jouself liefde ontneem.

Beslis, ja. Onthou, ek het nie goed genoeg gevoel om lief gehê te word nie. Ek het ook nie geweet hoe om werklik lief te hê nie; hoe jy moet maak of optree om liefde te betoon nie. Dus het ek verkies om eerder nie emosioneel by verhoudings betrokke te raak nie. Ek het eintlik baie van myself weggegee om heel te voel. Ek het na ander gekyk om my die moeite werd te laat voel.

Wat besef jy nóú wat jy wens jy geweet het?

Dat ek nie in ’n verhouding hoef te wees om goed oor myself te voel nie, want binne-in myself weet ek, ek is goed genoeg. Ek het ook besef iemand anders kan jou nie vervul nie. As jy heel wil wees, moet jy verantwoordelikheid vir jou seer aanvaar. Dis ook bevrydend om te weet dat jy op die ou end kan kies of iets jou lewe positief of negatief gaan beïnvloed.