Ek wil briek trap

0
599

Ek is besig om ‘n boek te lees wat ‘n blik gee op die toekoms. Een van die stellings wat die outeur maak, is dat alles in die lewe net nog vinniger en vinniger sal gaan.

Ons sien dit mos byvoorbeeld met die internet. Vroeër het ons ‘n gewone telefoonlyn gebruik om op die internet te gaan, later ‘n ADSL-lyn, later “fibre”, en kort-kort besef ons die noodsaak dat ons na nog groter spoed moet opgradeer. Vroeër het jy vir iemand ‘n brief gestuur en jy het geweet jou antwoord kom eers oor ‘n week of twee. Deesdae wil jy dieselfde dag nog reaksie op jou epos kry. En so kan ek aangaan met voorbeelde wat wys hoe ons lewe besig is om spoed op te tel.

Die outeur gebruik die voorbeeld van iemand wat in ‘n kano vaar op ‘n rivier wat ‘n stroomversnelling het. Hy sê dat as jy binne daardie stroomversnelling jou roeispaan uitsteek om die vaart van die kano te rem, sal jy die kano omgooi. Al wat jy moet maak is om vinniger te roei binne die stroomversnelling. Dit is die voorbeeld wat hy gebruik om te sê dat ons as mense binne hierdie gejaagde wêreld nie kan probeer “briek” as ons suksesvol wil wees nie. Die geheim is om vinniger saam met die stroom te beweeg.

Maar ek wil tog begin briek trap. Ek dink dit is nodig om meer kere af te trek en langs die pad stil te hou en asem te skep. Ek dink aan Jesus oor wie ek die volgende lees in Lukas 5:15-16: “Tog het die nuus oor Hom nog verder versprei, en groot menigtes het saamgedrom om na Hom te luister en van hulle siektes genees te word. Maar Hy het Hom altyd weer in eensame plekke afgesonder om daar te bid.”

Dit is nodig om periodiek briek te trap en stil te word en met God te praat en te luister wat Hy vir jou wil sê.