Gebed kán wonderwerke laat gebeur

1449

Wonderwerke gebeur vandag nog, trouens, God wil vir jou ook iets spesiaals doen. Hierdie 15 praktiese wenke deur Lodewyk Spies is al wat jy nodig het om dit te kry.

Wonderwerke gebeur vandag nog, trouens, God wil vir jou ook iets spesiaals doen. Hierdie 15 praktiese wenke deur Lodewyk Spies is al wat jy nodig het om dit te kry.

1. Moet nooit die “klein” wonderwerke onderskat nie

Die definisie van “wonderwerk” is maklik. Dit is wanneer iets gebeur en jy “wonder hoe dit werk”.

Eintlik weet ons mos hoe dit werk – dit beteken God is daar, Hy is in beheer. Dit is wanneer die hemelse feite die wêreldse feite oorskadu om ’n ander werklikheid daar te stel.

Wees versigtig om nie wonderwerke as barometer te gebruik om te besluit of jy in tel is by Hom of nie. Jy moet eerder jou lewe so in lyn met die Woord probeer kry dat jy nie wonderwerke nodig het nie. Moet ook nooit die “klein” wonderwerke ignoreer nie. Vier hulle met dieselfde passie as “groot” wonderwerke.

2. Jy mag natuurlik vir ’n wonderwerk bid

Jy het dalk al gewonder of jy vir ’n wonderwerk mag bid. Natuurlik mag jy! Jy het tog dieselfde Gees wat aan die begin alles geskep het, as ’n geskenk gekry. Jy het dus alreeds alles wat jy nodig het om ’n lewe te leef in lyn met Sy hart.

Gewapen met die Woord en die Gees is enige wonderwerk vir jou elke dag moontlik. Dit is hoe jy wonderwerke tussen die blaaie van die Woord uithaal.

Omdat jy Sy kind is, is jy reeds in die koninkryk van groot dinge gebore. Om dus vir ’n wonderwerk te bid en dit te sien gebeur, behoort eintlik alledaags te wees.

3. Jou gebede moet uit jou hart kom

Die dag toe jy Jesus jou Koning gemaak het, is al jou sondes vergewe. Jou sondes, selfs dit wat jy dalk môre en oormôre gaan doen, is reeds uitgevee.
Dis in die diepste see gegooi en hengel is verbode! Hy het net een keer gesterf en dit was genoeg om die sondes van die hele wêreld uit te wis.

Jesus het so baie vir jou gedoen. Jy het ’n mede-erfgenaam van alles geword saam met Hom. Jy het outoriteit as ’n hemelse burger en daarom moet jou gebede in lyn wees daarmee.
Moenie net bid volgens ’n rympie wat iemand jou geleer het nie – bid opreg en uit jou hart uit.

4. Jy mag in Jesus se Naam bid

Baie mense sluit hulle gebede af met: “In Jesus se Naam, amen.” Miskien het jy al gewonder: Móét jy so bid? Die Naam van Jesus is ’n familienaam. Wanneer jy deel is van die familie mag jy mos namens die familie handel. Dus het jy volmag by die Vader gekry om dit te doen.

Sluit gerus jou gebede in die toekoms op hierdie manier af. Doen dit tot die realiteit van Galasiërs 2:20 jou lewenswyse geword het. Want as jy alles wat jy doen vanuit die bewustheid doen dat jy “in Hom lewe… beweeg… en is…” is dié woorde nie altyd nodig nie (Hand. 17:28).

5. Gebed mag nooit net ’n gewoonte wees nie

Jy moet besef dat daar eintlik niks van die gebed hoef te kom nie. Dit is nie, soos ons soms dink, jou kans om gou jou wenslysie deur te gee nie. Leer jou hart om betrokke te wees terwyl jy bid. Dan sal die resultate van die gebede wat jy bid wanneer dit “regtig” nodig is, sommer baie anders wees.

Bid van nou af elke gebed met die besef dat dit jou afspraak met die Skepper van die heelal is. Maak jou gebede korter en meer gefokus.

Dit is nie lang gebede wat die ding doen nie. Dit is julle eenheid, jou Pa se stem in jou stem, wat belangrik is.

6. Jy het reeds die geloof wat jy nodig het

In ’n piepklein saadjie is daar klaar ’n hele plant opgesluit. Die saadjie moet net in die regte omgewing kom (grond, klimaat, vog) sodat dit kan ontkiem en groei. Die Woord, wat die saad is waaruit jy gebore is, werk op presies dieselfde manier.

Jou hele wese kry definisie deur die Woord. Jy moet net in die regte omgewing wees, sodat jy kan groei en die resultate kan sien. Al die geloof wat jy nodig mag hê, is reeds in jou opgesluit. Dus, om vir meer geloof te vra, is onnodig. Die regte omstandighede is al wat nodig is om die vrug wat reeds in jou is, te wys.

7. Dit is nie nodig om God te oorreed nie

Ons het die wanpersepsie dat ons Hom moet oorreed om iets goeds vir ons te doen. Dis glad nie nodig om Hom om te praat nie. Hy wíl dit graag vir jou doen!

Hoeveel geloof het jy nodig om ’n wonderwerk te kry? Niks meer geloof as wat jy reeds gekry het nie. Jy hoef nie jou geloofspiere teenoor Hom te bult nie. Hy is reeds aan jou kant!

Jou geloof is nie nodig om alledaagse of minder alledaagse dinge te kry nie. Gebede is nie bedoel om Sy arm te draai om iets te kry nie, veral nie rakende dinge wat Hy lankal reeds vir jou kom doen het nie.

8. Jy moet met die probleem praat as jy bid

Jy het geloof nodig om Sy wil in jou lewe te laat geld. Jou geloof en jou gebede is daarop gemik om seker te maak dat jou omstandighede, jou vlees of die duiwel sal swig voor die Vader se formidabele vennootskap met jou.

Begin fokus op omstandighede waarmee jy nie tevrede is nie en dwing dit tot oorgawe. Die duiwel het selfs vir Jesus net vir ’n tyd met rus gelaat voor hy Hom weer versoek het.

Soms is dit nodig om dieselfde saak meer as een keer te opper om blywende resultate te kry. Moet nooit moed opgee voor jy die regte resultate in jou lewe gekry het nie.

9. Tree in elke situasie soos Jesus op

Die Seun bly die beste maatstaf om die Vader se wil te ontrafel. Onthou jy die armbandjies met die letters WWJD (What would Jesus do?). As jy die een of ander siekte onder lede het, WWJD? As dit finansieel so swaar gaan dat jy nie belasting kan betaal nie, WWJD? Ons is Sy hande en voete op die aarde. Onthou, dit wat Hy daardie tyd gedoen het, doen Hy vandag nog.

Die verskil is dat jy nou ook uitgestuur word om te help om die hemelse koninkryk hier op die aarde te vestig. Dit wat destyds deur Jesus op die aarde gedoen is, word nou deur gelowiges gedoen.

10. Kry jou woorde in lyn met die Woord

Hoe doen jy dit? Deur wat jy sê. Niemand het soveel reg soos jyself gekry om woorde te gebruik om jou lewe te vorm nie. Jy is die profeet van jou eie lewe, want jy skep jou toekoms met jou mond. As jou woorde in lyn is met die Woord, sal jou lewe mettertyd ook in lyn kom daarmee.

Gebede bou in die gees. Profesie bou in die vlees. Laat jou gebedstaal en jou gebruikstaal mekaar komplementeer. Bid dinge tot stand in die gees en profeteer hulle dan tot stand in die vlees. Daarna sal jy nie meer wonder hoe dit werk nie, want God se Woord werk!

11. Jy moet glo dat Hy deur jou wil werk

Dit maak nie saak wat die rede is nie. Die feit is, die gebed word eers voltooi nadat die saak wat aandag nodig het, ’n opdrag of twee gekry het.

Die wonderwerk is daarin dat God jou hoor wanneer jy praat. En die hemele staan reg om jou woord te bevestig deur daardie veranderinge wat nodig is, af te dwing.

Jy moet selfvertroue in Christus hê, want Hy is in jou en wil deur jou werk. Om dit te kan doen, moet jy eers glo dat dit regtig so is. Jy sal moet praat om die dinge in jou lewe wat dood is tot lewe terug te roep.

12. Moet nooit ophou om te bid nie

Gebed en geloof is soos vinkel en koljander. Jy het geloof nodig om jou omstandighede deur gebed te verander. Jy hoef nie te dink dat jy net een keer oor iets mag bid nie.

As Jesus self soms weer aandag moes gee aan ’n saak om dit heeltemal op te los, moet jy mos nie skaam wees om dieselfde te doen nie!

Moet nooit moed verloor en ophou bid nie. Jou omstandighede sál uiteindelik in lyn kom met Sy wil vir jou lewe: ’n lewe in oorvloed. Bid geloofsgevulde gebede hier op aarde tot alles reg is. Wees vasberade en staan sterk – daar is Iemand wat jou agterhoede dek!

13. Gebed en geloof kan nie geskei word nie

Kan ’n mens regtig enigiets begeer, dit glo, dit vra en dit dan kry? Dit klink darem baie selfsugtig, nie waar nie? Wel, liefde is die balanserende faktor. Om wonderwerke ’n alledaagse ding te maak moet jy vanuit ’n karakter van liefde optree en vanuit daardie plek funksioneer, bid en lewe.

Gebed en geloof is soos koffie en beskuit. Die een hoort nie sonder die ander nie. Dienende liefde is dus die sleutel tot die wonderwerkende krag wat in jou lewe die verskil sal maak.
Die beste manier om liefde uit te deel is om te weet wat mense se behoeftes is en dan iets daaraan te doen.

14. Jy moet reg wees vir ’n krisis

Jy ken seker die gesegde: ’n Mens weet eers wat in die tandepastabuisie is wanneer hy gedruk word. Met ander woorde, jy moet vroegtydig seker maak dat wanneer jy “gedruk” word, die regte tipe “tandepasta” uit jou sal vloei. Eers wanneer jy onder druk verkeer, kom die ware jy gewoonlik na vore.

Dit is waar dat nood leer bid, maar gewoonlik leer nood jou nie noodwendig bid op die manier wat jy op daardie tydstip nodig het vir gewaarborgde resultate nie.

Begin daarom sommer nou dadelik geloofsgevulde gebede bid oor enigiets, al voel dit soos ’n nietigheid. Later, wanneer jy regtig ’n ernstige probleem het, sal dit dan ook werk.

15. Mense wat saam bid, kry sukses

Wanneer twee of meer gelowiges vir ’n saak intree, skuif daar wêrelde. Ons moet ophou om net te kla oor dinge waarvan ons nie hou nie. Ons moet ophou om vanuit die posisie van slagoffers, wat niks aan die situasie kan doen nie, te bid.

Ons mag daarop aandring dat die situasie verander, want ons is konings, nie slagoffers nie!

Sodra ons die waarde van saamstaan in gebed besef, gaan daar soveel getuienisse in die hemel opgeteken word oor wat Sy kinders alles vermag het.
Wanneer omstandighede vir jou te swaar word, moenie skroom om iemand te vra om saam met jou te bid nie. Dit het groot krag!