Gebede vir jou toekomstige lewensmaat (Deel 2)

In my vorige blog het ek gedeel hoe belangrik dit is om vir jou toekomstige (of huidige) lewensmaat te bid.

Hierdie gebede kan jy dus oor jouself ook bid, want ons het God konstant nodig en kan partykeer vinnig verval in die dinge van hierdie wêreld al is ons nie van hierdie wêreld nie. Die doel om vir jou toekomstige (of huidige) lewensmaat te bid is om jou hart vir syne voor te berei.

“Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges” (Efesiërs 6:18), meen die apostel, Paulus wat alle gelowiges aanmoedig om vir mekaar te bid. Dit beteken ook dat dit ons as toekomstige (en huidige) vroue se plig en voorreg is om vir ons lewensmaat te bid. Eerlike, opregte gebede vir jou toekomstige (of huidige) lewensmaat is goed vir hom, vir jou en vir die geestelike gesondheid van julle huis en verhouding. Die Duiwel smag daarna om jou lewensmaat te vernietig, veral sy karakter en sy leierskap wat hy eendag (of tans) in julle huwelik moet toepas. Vertrou op God soos wat jy daagliks vir jou lewensmaat bid en hom aan God se wyse en liefdevolle sorg oorlaat.

In my vorige blog – Deel 1 (https://voelgoed.co.za/gebede-vir-jou-toekomstige-lewensmaat-deel-1/)  het jy gebid vir:

1 Sy hart

2 Dat hy God sal liefhê met sy hele hart

“Sy bring vir hom net voordeel, nie nadeel nie, haar hele lewe lank” (Spreuke 31:12)

Bid vir jou man in die gees vir die volgende:

3 Bid vir sy geestelike groei

Bid dat jou lewensmaat geestelik sal groei en oorweeg sy aanspreeklikheid voor die Here. Bid dat jou lewensmaat sy hart sal bewaar deur geestelike dissiplines te ontwikkel, soos bv. om gereeld Bybel te lees en te bid, Bybelstudie te doen, om in die gees stil te word voor die Here, en om die Woord van God te memoriseer en te weet dat elke versie in sy hart gegraveer is. “Sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Aan Hom behoort die heerlikheid, nou en tot in ewigheid! Amen.” (2 Petrus 3:18)

Bid ook dat jou man in die vrug van die Gees sal groei en so ook die vrug van die Gees sal uitleef. “Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie.” (Galasiërs 5:22-23). Ek sal in ’n volgende blog meer in detail oor die vrug van die gees skryf en hoe jy dit oor jouself en jou lewensmaat kan bid.

4 Bid vir sy verhouding met God en ander

Bid dat jou lewensmaat se verhouding met God en so ook sy tyd met die Woord van God vrug sal dra. “Prys die Here! Dit gaan goed met elkeen wat die Here dien, wat al sy vreugde vind in die gebooie van die Here.” (Psalm 112:1). Bid dat hy ’n man sal wees met wysheid, kennis en insig. Bid dat hy goeie insig sal hê vir waarom sekere dinge in sy lewe met hom gebeur. Bid ook vir goeie begrip vir ander en om ook eendag begrip te hê vir jou keuses en foute. Bid dat hy godvresend sal wees. “Wysheid begin met die dien van die Here; wie die Heilige ken, het werklik insig.” (Spreuke 9:10); “Moenie dink jy het die wysheid in pag nie, dien die Here en vermy wat sleg is” (Spreuke 3:7).

Lekker bid!

Liefde,

Leandie Xxx