Gebruik jou brein vir meer vervullende seks

0
444
seks_brein.jpg

Wat is die sterk punte van jou vroulike brein en hoe kan jy dit gebruik om meer vervullende seks te hê?

Hoe verskil mans en vroue se brein?

“Om die verskille tussen ’n man en ’n vrou se brein te verstaan, moet jy kyk na wat die basiese funksies van die geslagte lank gelede was,” verduidelik dr. Ingrid Williamson, ’n psigiater van Johannesburg.

“’n Vrou se belangrikste ‘werk’ was om aan kinders geboorte te skenk, hulle te versorg en te beskerm. Sy moes die vermoë ontwikkel om tegelykertyd aan baie dinge te dink. Selfs vandag nog is vroue daarvoor bekend dat hulle kan prioritiseer tussen verskillende take en ook meer as een ding op ’n slag kan doen.”

“Hierteenoor,” vertel kreatiwiteitskenner dr. Kobus Neethling, “is daar van mans verwag om te jag en lank te fokus in die soektog na ’n prooi. Hulle kon nie toelaat dat hulle konsentrasie verbreek word nie.”

“Die brein van ’n man en ’n vrou,” vertel prof. Ben Page van die Universiteit van Stellenbosch se Fakulteit Gesondheidswetenskappe, “het mettertyd fisiologies aangepas om hierdie funksies te kan verrig.

“Navorsing wys dat die deel van die brein wat verantwoordelik is vir die oordrag van data tussen die twee breinhelftes, groter is by vroue as by mans. Vroue het dus oor die algemeen beter toegang tot beide helftes van hulle brein. Die gedeelte van die brein wat emosies kan herken en verwoord, is beter by vroue ontwikkel as by mans.

“Hierteenoor is mans baie meer visueel ingestel. Die gedeelte van die brein wat verbind word met die meet van tyd en spoed, asook driedimensionele oriëntasie, is by mans beter ontwikkel as by vroue.

“Wat wel duidelik is,” verduidelik Ben, “is dat, alhoewel daar hierdie verskille is, mans en vroue oor dieselfde kognitiewe vermoë beskik. Mans en vroue is dus ewe slim, alhoewel dit kan wees dat hulle met party goed beter is as die ander geslag.”

Vir Elmari Mulder Craig, ’n seksuoloog, huweliksberader, verhoudingskenner, psigoterapeut en kliniese hipnoterapeut van Pretoria, is dit baie belangrik om te onthou dat mense verskil. Tog stem sy saam dat daar algemene verskille is. “’n Man se brein werk met kompartemente en lêers terwyl ’n vrou net een groot lêer het. Teen die tyd wat ’n man by die huis kom, is die dag se werk geliasseer en ver weggebêre. Hy kan makliker van een situasie na die volgende skuif. Daarom is dit so belangrik dat wanneer jy met hom kommunikeer, hy in die nou-boks moet wees.

[pagebreak] “Vir ’n vrou is haar hele lewe in een groot file. Saam met jou denke, is daar baie emosies en hormone betrokke. Seksueel is dit moeiliker vir ’n vrou om haar gedagtes af te skakel en uit daardie een file te kom. Haar lyf moet amper gereboot word voor sy reg is vir seks. Daarom is voorspel so belangrik.”

Lees meer: Goeie seks gee jou ’n gesonde brein!

Ontdek die sterk punte van jou vroulike brein

“Intuïsie, empatie met ander se pyn, samewerking, selfbeheer en die nodige besef van moontlike gevare is steeds die sterk areas van die vroulike brein,” meen Ingrid Williamson.

Dr. Daniel G. Amen, skrywer van die boek Unleash the power of the female brain, verduidelik hierdie vyf areas soos volg.

INTUÏSIE

Hoekom was jou ma altyd die een wat vooraf kon weet of ’n kêrel die regte een vir jou was die oomblik toe hy die eerste keer by die deur ingestap het? Vandag is jou kinders weer oortuig jy is Superwoman met bomenslike gehoor en sig.

Intuïsie is die kuns om iets te weet sonder dat jy weet hoe jy dit weet, en daarvan het vroue baie. Om haar kinders te verstaan, moes vroue aflei wat babas wou hê deur net na hulle gesigsuitdrukkings te kyk. Omdat vroue beter verbindings tussen die verskillende dele van hulle brein het, is hulle in staat om meer inligting uit die regterbrein te verwerk. Die regterbrein is die sentrum vir emosionele denke en buitesensoriese kennis. Vandaar dat vroue emosies, gesigsuitdrukkings en veranderinge in stemtoon beter kan onderskei as mans.

Die donker kant van intuïsie
Dit is nou wel wonderlik om iets te “weet” sonder dat jy weet hoe jy dit weet, maar dit is presies waar die gevaar lê. Soms “weet” jy iets sonder dat jy enige bewyse daarvoor het. Negatiewe en verkeerde afleidings word gemaak sonder dat jy oor enige bewyse beskik. Maak dus altyd seker jy gebruik albei kante van jou brein en bevestig jou intuïsie met feite.

EMPATIE

Is jy een van daardie vroue wat almal om jou ongemaklik maak omdat jy in ’n hartseer fliek huil? Dan het jy waarskynlik, soos baie ander lede van die skoner geslag, ’n hoë vlak van empatie – die vermoë om jouself in iemand anders se skoene te plaas en te voel wat hulle voel.

[pagebreak] Tydens navorsing in Amerika is daar bevind dat vroue en mans se sosiale fokus van geboorte af verskil. Met ’n eksperiment waar babas met die vriendelike gesig van ’n student en ’n kleurryke mobiele speelding gekonfronteer is, het dogtertjies baie meer na die student as na die speelding gekyk. By seuntjies was dit presies die teenoorgestelde.

Mans is meer gefokus op probleemoplossing terwyl vroue die emosionele atmosfeer wil lees sodat hulle kan weet hoe om daarop te reageer.

Die donker kant van empatie
Alhoewel empatie tot baie beter samewerking met ander lei, het dit ook nadele. As jy te lank en te intens by ander se probleme en swaarkry betrokke is en te veel daarmee identifiseer, kan dit tot moegheid en depressie lei. Daarom is ontspanning en genoeg tyd vir jouself noodsaaklik om uitbranding te voorkom.

SELFBEHEERSING

Al ooit gewonder hoekom daar soveel meer mans as vroue in tronke is?

Selfbeheersing, dis die antwoord.

Die gedeelte in die vrou se brein wat vir die beheer van woede en aggressie verantwoordelik is, is groter as by mans. Miskien juis vanweë haar vermoë om empatie met ander te hê en emosies vooraf te ‘lees’, het ’n vrou beter beheer oor aggressie. Indien sy wel kwaad word, sal sy eerder met woorde as vuiste aanval.

Dis hierdie selfbeheersing wat die rede is waarom vroue langer leef. Hulle waag nie soveel kanse nie en beplan goed vooruit.

Die donker kant van selfbeheersing
Té veel selfbeheersing kan ’n mens die verrassingselement van spontane, onbeplande besluite ontneem.

BEKOMMERNIS

’n Ma sal altyd slapelose nagte oor haar kinders hê, of hulle nou ses of sestig jaar oud is. Haar slaappatroon begin inderwaarheid direk na haar kind se geboorte verander. Sy word hiperbewus van dinge om haar sodat sy voortdurend voorbereid kan wees vir enige gevaar vir haar of haar kinders.

Om alles te kroon, word serotonien, die kalmerende stof in die brein wat vir slaap, pyn, angs en aptyt verantwoordelik is, 52% meer in mans se breine afgeskei. Die deel van die brein wat foute en moontlike probleme identifiseer, is oor die algemeen groter in ’n vrou se brein.

Deur hierdie bekommernis te kanaliseer, kan ’n vrou gevare betyds onderskei en hulp vir haar en haar geliefdes soek.

Die donker kant van bekommernis
Dit is wanneer ’n vrou nie daardie bekommernis kan kanaliseer nie dat haar gedagtes met haar weghardloop. Haar emosies en assosiasies skop in en molshope word berge. Sy kan nie soos ’n man haar probleme in kompartemente sit nie. Negatiewe gedagtes oorweldig haar en lei tot angs en depressie.

Doen hierdie vraelys om te sien wat is jou Seksbrein-profiel.