Gee jou kind vryheid binne grense

0
1054
vryheid.jpg

Vandag se wêreld is gevaarlik. Hoe gee jy kinders meer vryheid? Strenger reëls klink beter! Hier is vier dinge wat jy kan doen om vas te stel of jou kind reg is vir groter vryheid.

1. Ontwikkel redelike verwagtings

Party ouers is te streng, terwyl ander weer heeltemal te vrygewig is met verantwoordelikheid. Om die regte balans tussen vryheid en grense te handhaaf, moet jy vasstel wat die normale verwagtings vir jou kind se ouderdomsgroep is. Praat met ander ouers, want die regte agtergrond kan jou help om jou eie reëls te maak. Jy hoef nie te doen wat hulle doen nie, maar dis ’n goeie riglyn. Besluit dan wat jy jou kind gaan toelaat, op grond van jou gesin se waardes.

Luister byvoorbeeld na wat ander ouers oor partytjies sê en vra dan: Gaan ek my 16-jarige na ’n partytjie toe stuur waar daar moontlik drank gaan wees en geen ouertoesig nie? Wanneer jy ’n besluit geneem het, lig jou kinders in omtrent die reëls. Dis ook belangrik om jou kinders se opinies in ag te neem. Weereens hoef jy nie jouself te laat voorsê nie, maar dit help as jy weet hoe jou kind daaroor dink.

2. Weet wat die feite is

As jou kind byvoorbeeld na ’n partytjie toe wil gaan, maak seker van die feite en dink aan haar veiligheid. Vra: “Wie gaan almal, hoe kom julle daar en is daar ouertoesig?” As sy jou nie kan antwoord nie, is sy heel moontlik nog nie reg vir meer vryheid nie. As sy jou wel kan antwoord en jy besluit om haar te laat gaan, sê: “Ja, jy mag gaan, maar onthou om elfuur by die huis te wees.”
As jou kind hierop haar oë omdop, wees gerus. Sy is ’n tiener! Maar sy is eintlik bly dat iemand omgee en die grense vir haar duidelik maak. Al wys sy dit nie, voel sy veiliger. As sy vir jou gejok het, is dit belangrik om die situasie reg te hanteer sodat dit nie weer in die toekoms gebeur nie.

3. Neem klein stappies

Gee klein treetjies wanneer jy vir jou kind meer onafhanklikheid begin gee. Namate hy hou by die verwagtings van elke treetjie, kan jy meer vryheid toelaat. Jou kind wil byvoorbeeld snags middernag by die huis kom in plaas van elfuur. Sê dan: “Kom ons maak dit halftwaalf. As jy die volgende twee maande by hierdie inkomtyd bly, kan ons weer praat om dit twaalfuur te maak.” Só wys jou kind dat hy die reëls kan volg.

As jy altyd nee sê omdat jy bang is iets gaan met hom gebeur, bestaan die gevaar dat jou kind nooit gaan leer hoe om sy onafhanklikheid te bestuur nie, want hy word nooit die geleentheid gegun om te leer nie. Jou kind, soos jy jou in jonger dae, gaan foute maak en kanse vat, maar dit is deel van die grootwordproses. Hanteer dit op die regte wyse.

[pagebreak]

4. Vra die volgende vrae

Jy wil jou kind graag meer vryheid gee. Vra dan: Hoe gaan ons weet dit werk? “Om na hierdie partytjie toe te gaan is ’n groot stap. Hoe gaan ons weet jy gaan dit reg hanteer as ons jou laat gaan?” Jou kind sê dalk: “Ek sal direk na die partytjie huis toe kom.” Jy kan dan voorstel: “Goed, wanneer jy by die partytjie kom, stuur vir my ’n SMS. Ook net voor jy huis toe kom.”

Die volgende vraag is: Hoe gaan ons weet dat dit nié werk nie? Jy kan sê: “As jy my nie SMS nie. Of as ek uitvind jy het drank gebruik. Of as jy later as jou inkomtyd by die huis opdaag.” Sluit dan die gesprek af met die laaste twee vrae: Wat gaan ons doen as jy by die reëls hou? “Ek sal jou volgende keer makliker na ’n partytjie toe laat gaan.” Wat gaan ons doen as jy die reëls oortree? “Jy gaan vir eers nie partytjies toe nie totdat jy vir my kan wys jy is meer verantwoordelik.”

Hierdie vrae lê vir jou kind die reëls neer terwyl dit vir jou ’n struktuur gee om op terug te val indien hy nie aan jou verwagtings voldoen nie. Dit leer jou kind ook dat hy of sy verantwoordelik is vir die gevolge van hulle dade.

Praat met jou kind oor grense en vryheid ’n Mens se brein is eers volledig ontwikkel in jou twintigerjare. Tieners het dus nog nie die breinvermoë om die gevolge van hulle besluite te voorsien nie. Dis die ideale geleentheid vir jou om hulle te help om verantwoordelikheid te leer.
Om jou kinders te help en julle verhouding te versterk, moet ouers weet hoe om grense te stel: wanneer om ja te sê en hoe om nee te sê. Ouers moet die kommunikasiekanale met hulle kinders oophou. Moenie jou kind oordeel as sy haar hartsgeheime met jou deel nie. Dit sal veroorsaak dat sy in die toekoms nie met jou gaan praat nie, of selfs sal jok. Wees betrokke by hulle skool- en ander aktiwiteite, en stel belang in wie hulle vriende is. Sodoende kan jy grense stel om ’n veilige ruimte van vryheid te skep waarbinne kinders kan leer en eksperimenteer.

Vertaal en verwerk uit Janet Lehman se Parenting Rules and Expectations: “But Everyone Else Is Doing It!”.

Help jou kind om getrou te studeer. Kliek hier. (http://www.voelgoed.co.za/help-jou-kind-om-getrou-te-studeer)