Gee my kalmte en meer geduld

2061

Geduld is om kalm te bly in moeilike situasies. Dit is nie net om te wag nie, maar om met die regte gesindheid te wag.

MAANDAG

Verdraagsaamheid en uithouvermoë is goeie eienskappe

Om te wag is altyd moeilik. Dalk ken jy die gewag om swanger te raak. Die gewag om gesond te word ná ’n siekte of operasie. Of die gewag vir ’n nuwe werksgeleentheid, vir finansiële uitkoms, of wat ook al. Dit kan jou uitmergel, gespanne maak en druk plaas op jou verhoudings.

Die beste manier om hierdie tye te hanteer is met baie geduld. Geduld, dit waarvan ons so min het, maak dit vir ons moontlik om deur sulke tye van beproewing of wagtye te kom.

Geduld is nie een van die drie deugde wat in 1 Korintiërs 13 genoem word nie, maar dit is wel deel van die vrug van die Gees waarvan Galasiërs 5 vertel.

Dit is om onder moeilike omstandighede uithouvermoë aan die dag te lê. Om aan te hou en uit te hou ten spyte van beledigings of vertragings, sonder om kwaad of geïrriteerd te word. Dit is om verdraagsaam te wees wanneer jy onder druk is.

Edward G. Bulwer-Lytton het gesê dat geduld nie passief is nie; inteendeel, dit is aktief: dit is gekonsentreerde krag. Dit is basies die vlak van uithouvermoë wat jy het voordat negatiwiteit oorneem.

Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het (Kolossense 3:12-13).

DINSDAG

Daar is verskillende soorte geduld in verskillende situasies

Party mense kan vir ure in ’n ry staan sonder om humeurig te raak. Ander haat dit om tou te staan, maar het die wêreld se geduld met langdradige mense. Dalk irriteer sekere mense jou gou, maar jy kan lank uithou met ’n negatiewe situasie wat jou energie tap.

Psalm 37 gee ’n perspektief op baie van hierdie situasies. Dawid moedig ons aan om in stilte op God te wag. Om kalm en rustig te bly en ons nie onnodig op te werk oor iets waaraan daar niks gedoen kan word nie. Hy sê dit omdat hy dit self al talle kere ondervind het dat die uitkoms op die regte tyd kom.

Wat beteken hierdie “wag”? Dit gebeur in stilte en met die regte fokus, ’n fokus waar jy jou vreugde by die regte Persoon gaan soek. Aanvaar dat jy eintlik reeds alles het wat jy op die oomblik moet hê. Vir die res kan jy vra en glo dat dit sal gebeur, as dit so moet wees. Hy was nog nooit laat nie!

Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg. Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die son, jou reg soos die helder lig van die middag. Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe van ’n skelm nie (Psalm 37:4-7).

WOENSDAG

Vra ander om saam oor die situasie te bid

Net God weet wat vir elkeen die beste is. Ons moet daarom hard probeer om die gawe van geduld aan te leer, sodat ons binne Sy wil kan leef. Dit kan geen mens egter op haar eie regkry nie, al wil sy hoe graag.

Die beste manier is om eerlik te bid en te erken jy sukkel daarmee. Vra vir hulp met hierdie faset van jou lewe. Slegs die Gees kan in jou werk en jou hart met vrede volmaak. Vertrou Hom daarvoor!

Die Woord is natuurlik die nommereen-handleiding. In die geharwar van elke dag vergeet ’n mens gou wat jy die oggend gelees het. Soek verse oor “vertroue” en “wag” en skryf dit op klein kaartjies. Dra dit in jou handsak saam of plak dit teen die yskas sodat jy dit in ongemaklike situasies kan lees.

In plaas van om heeltyd te kla, vra eerder ’n vriendin of iemand wat jy vertrou om saam te bid oor die probleemsituasie. Glo dan dat daar ’n antwoord voorberei word wat op die regte tyd na vore sal kom. Dit kan gebeur deur iets wat plaasvind of wat iemand sê, of selfs deur ’n preek of praatjie waarna jy luister.

Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ’n toekoms gee, ’n verwagting! Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en ek sal julle gebede verhoor (Jeremia 29:11-12).

DONDERDAG

Jou lewe is deel van die groter plan

Haal diep asem, tel tot tien – en ontspan! Onthou die groter prentjie: Jou lewe is deel van die groot Meesterplan. Vertrou Hom daarmee. Dit is moontlik om met geduld te volhard omdat Hy jou die krag gee om dit te doen.

In die praktyk beteken dit as jy ’n probleem of droom vir Hom gegee het, jy dit moet laat gaan. Met oop hande kan jy die seëninge ontvang wat na jou kant toe kom. Wanneer jy paniekerig aan elke bekommernis vasklou en self die lewe wil uitwerk, is jou hande toe. Dan is dit nie moontlik om die goeie dinge te ontvang en die genade in elke dag raak te sien nie.

Gee dit daarom vir die Vader, glo dat Hy getrou is en wag met ’n stille vertroue op ’n antwoord. Stel Hom eerste in jou lewe. As jou fokus reg is, gaan die tyd ook gou verby en voor jy sien, het die uitkoms gekom waarop jy gewag het.

Jesus is die volmaakte voorbeeld: Hy het sy vertroue volkome op Sy Vader geplaas, omdat Hy geweet het dat Sy tydsberekening volmaak is.

Dit is ons vurige wens dat elkeen van julle enduit dieselfde ywer as vroeër aan die dag sal lê totdat die dinge waarop julle hoop, vervul is. Julle moet dus nie traag word nie, maar die voorbeeld navolg van dié wat deur geloof en geduld deel gekry het aan die dinge wat God beloof het (Hebreërs 6:11-12).

VRYDAG

Aanvaar dat mense foute maak en vergewe hulle

Geduld, as vrug van die Gees, is om mense weer ’n kans te gee. Dit is om hulle ou mislukkings nooit weer teen hulle te hou nie. Los daardie ou koeie net daar waar hulle hoort – in die sloot. Dit is tog wat God met sondaars doen. Hy tel nie en daarom mag ons ook nie.

’n Menigte artikels, dominees en boeke praat oor vergifnis, want dit bly belangrik. Hoekom in een rat vasval en kort-kort omkyk, en jouself herinner aan hoe jy veronreg is? Daardie gif van bitterheid belemmer die groei wat jy veronderstel is om te beleef, terwyl die ander persoon niks daarvan oorkom nie!

Aanvaar dat almal verskil. Ons is geneig om ander mense aan te val as hulle dinge nie doen soos ons dit wil hê nie. Jy dink mos jou manier is die beste en enigste regte manier! Wees oop daarvoor dat daar verskeie (regte) maniere is om ’n ding te doen en dalk leer jy ook iets.

Sien mense as legkaarte: Daar is veelkleurige stukke wat mooi lyk en dan is daar stukke wat regtig nie mooi is nie. Al die stukke saam vorm die mooiste prentjie. Almal bestaan uit sterk en swak punte en dit maak ons uniek. As ’n mens dit kan aanvaar, is dit makliker om verdraagsaam teenoor ander te wees.

Sorg dat niemand ’n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense (1 Tessalonisense 5:15).

SATERDAG

Gelowiges is te haastig vir ’n antwoord

Dr. Phillips Brooks, predikant en rektor van Boston se Trinity Kerk, was ’n baie kalm en bedaarde persoon. Eendag sien ’n kollega hom gefrustreerd op en af stap soos ’n leeu in ’n hok. Toe die man vra wat fout is, sê dr. Brooks: “Die probleem is dat ek haastig is, maar God nie.”

Wanneer ons wag vir ’n antwoord op ’n gebed oor gesondheid, finansies, ’n huwelik of wat ook al, raak ons ook gou ontsteld, gefrustreerd of angstig.

Onthou, dit is nie die antwoord wat lank vat nie, dit is net jy wat te haastig is! Petrus het geskryf: “Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes: vir die Here is een dag soos duisend jaar en duisend jaar soos een dag.” God het al die tyd in die heelal.

Dit is nie om dowe neute dat daar soms situasies opduik wat ’n mens tot die uiterste beproef nie. Hy weet dat om ons te leer om geduldig te wees, ’n manier is om ons te help om Hom meer te vertrou en lief te hê.

Kyk terug oor jou lewe en jy sal sien dat die antwoord nog altyd betyds was, al het dinge anders uitgewerk as wat jy beplan het.

Elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy tyd: daar is ’n tyd om gebore te word, ’n tyd om te sterwe… ’n tyd om te huil, ’n tyd om te lag, ’n tyd om te treur, ’n tyd om van blydskap te dans (Prediker 3:1-2, 4).

SONDAG

Lag oor elke dag se klein frustrasies

Alles wat verkeerd kan loop, sal, lui die gesegde. Op die laaste nippertjie sal jou kind kougom in sy hare druk. Jy sal koffie op jou rok mors net voor jy ’n goeie indruk moet maak. Of jou haardroër breek wanneer jy reeds laat is!

Die geheim is: Lag vir Murphy in sy gesig. Weier om te oorreageer op die lewe se klein ongemaklikhede. Lag liewer daaroor!

Sorg dat jy so goed moontlik voorbereid is op situasies wat jou kan frustreer. Een mediese spesialis het ’n blink plan gekry. Wol en breinaalde in die wagkamer maak die wag sommer lekkerder. Elke pasiënt wat vir haar afspraak wag, brei ’n paar rye van ’n blok en uiteindelik word die blokke aanmekaargewerk vir ’n unieke kombers.

Hou ’n boek en suiglekkers in jou handsak vir tye wanneer jy iewers moet wag. Jou houding teenoor klein frustrasies kan jou (en ander) se dag maak of breek!

Soms voel ons soos permanente burgers van die hemelse wagkamer. Die geheim is om rustig te wees, Hy is nog besig om agter die skerms te werk sodat dinge vir jou in plek sal val. Wag rustig, alles op die regte tyd…

Wag dan geduldig, broers, totdat die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor totdat dit die vroeë en die laat reëns gekry het. Julle moet ook geduldig wag en moed hou, want dit is nie meer lank nie, dan kom die Here (Jakobus 5:7-8).