Geen versoeking is ooit te groot nie

Mag jy elke keer wanneer daar ’n versoeking oor jou lewenspad kom, Jesus se hulp en ondersteuning ervaar.

Omdat Hy self versoek is en gely het, kan Hy dié help wat versoek word.
Hebreërs 2:18

Terwyl Jesus op aarde was, is Hy ook aan versoekings blootgestel omdat Hy ’n gewone mens soos ek en jy was. Heel aan die begin van sy aardse bediening het die duiwel Jesus na ’n woestyn geneem en vir veertig dae lank probeer om Hom te versoek. Maar Jesus het geweier om die duiwel sy sin te gee. Op die ou einde moes die duiwel maar bes gee, en het hy Jesus met rus gelaat (Luk. 4:1-13).

Omdat Jesus presies weet wat versoeking behels, het Hy groot simpatie wanneer ons versoek word en kan Hy jou ook help om versoekings in jou eie lewe te hanteer. Hy het telkens tydens sy aardse bediening gebid dat God sy kinders van versoeking sal bewaar. Geen versoeking wat meer is as wat ’n mens kan weerstaan, het julle oorval nie God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan, skryf Paulus aan die Korintiërs (1 Kor. 10:13).

Jy kan hierdie belofte vir jouself toeëien. Jesus is uitstekend toegerus om jou te help en by te staan wanneer jy deur die duiwel versoek word. As jy ooit weer voor versoekings te staan kom, kan jy maar net by Hom om hulp gaan aanklop. Hy sál jou help om enige versoeking te weerstaan.

Mag jy elke keer wanneer daar ’n versoeking oor jou lewenspad kom, Jesus se hulp en ondersteuning ervaar.