Geroep Om te Vertegenwoordig

Ek het in my baas se kantoor gesit en gebid dat die Here my sal help om hom ordentlik te antwoord.  Ek het by ‘n Christelike skool gewerk en oor ‘n tydperk van ‘n paar weke het my baas my vermoëns bevraagteken, my motiewe verkeerd geïnterpreteer, al my verantwoordelikhede, waarvoor ek so lief was, van my af weggeneem en my op ‘n proeftydperk gesit.

Vir een of ander rede het hy nie van my gehou nie, en ek kon my werk verloor as gevolg hiervan.  Maar hierdie was meer as ‘n werk – dit was my hart, my roeping en my bediening.

Ek het nie geweet wat om te doen nie. Ek het teruggegaan na my klaskamer toe.  Ek het gaan sit en my Bybel oopgemaak en vir God gevra om my te help.  Ek het Sy leiding nodig gehad.  Ek het nie geweet waarheen om te gaan nie, toe gaan ek eerste na my Meester toe.

Dit was die 22ste dag van die maand, toe lees ek Spreuke 22, en ek bid oor elke vers.  Toe ek by vers 11  kom, het ek duidelik die stem van die Heilige Gees gehoor wat vir my instruksies gee:

“Wie daarop prys stel om opreg te wees en vriendelik te praat, het selfs die koning tot vriend.”

Rerig Here?  Ek het baie goed verstaan wat God besig was om vir my te sê, maar ek was nie seker dat ek vergewinsgesind en liefdevol kon wees teenoor die man wat my lewe wou vernietig nie.  Ek het ‘n paar minute vir God gesmeek vir krag, gesmeek vir God se seëninge oor my baas, en God gevra om my te help om met vreugde te dien te midde van ‘n baie ongemaklike situasie.

In 1 Timoteus 6 bemoedig Paulus vir Timoteus om die kerk te leer om wyse keuses te maak.  Ons kan nooit die reaksie beheer van diegene onder wie se outoriteit ons geplaas is nie, maar ons kan kies om hulle respekvol te eer in die Naam van Christus, deur op te daag om getrou te dien… ons wen die stryd deur die voete te was van dié wat teen ons is. 

Wanneer ek in die versoeking kom om te kla oor hoe iemand my behandel, onthou ek hoe Jesus die handdoek en die skottel opgetel het en voor Judas gekniel het om te dien.  Hy het die voorbeeld vir ons gestel.  Ons is geroep om Christus te verteenwoordig deur ons pogings om te dien, selfs al word ons pogings nooit erken nie.

Ek weet nie waar jy vandag staan nie, vriendin.  Miskien het jy ‘n moeilike baas of ‘n negatiewe buurman.  Miskien word jy beskuldig van iets wat jy nie gedoen het nie, of gee jy jou alles in ‘n plek waar niemand jou harde werk raaksien nie.  Ek wil hê dat jy weet dat God sien dat jy daarna streef om Sy stem te gehoorsaam, en Hy is gelukkig met jou opofferings.

En terloops, ek het my werk behou, en toe die baas bedank het, het hy my hand kom skud en vir my vertel hoe sy opinie van my verander het.  Hy het my getroue pogings raakgesien en ek het sy guns gewen.

Mag God vir ons die genade gee om sterk te staan in die stryd en getrou te dien – selfs wanneer dit moeilik is.