God se Woord vir die Lewe se Seisoene

Van die tyd toe jy ‘n pasgebore babatjie was – in die vroeë nagure toe net jy en ek wakker was – het jy die woorde gehoor wat Hy gespreek het, gefluister in jou klein ontroosbare ore.

Hoe het ek gebid dat die Gees Sy woorde sal gebruik om bonatuurlike vrede en rus te bring tydens daardie slapelose nagte wat jare geword het. En Hy het.

Tussen stemme wat kompeteer, die deurklokkie wat lui en huiswerk wat wag, het ons rondom ons gehawende tafel gesit en deur die moeilike goed gestoei. Wanneer stemme van buite harder word, word Sy woorde soeter. Wanneer vrae opkom, hou Sy woorde die antwoorde. Wanneer die nuus slegter word, is Sy woorde ons toevlug. Deur die krag van Sy Gees, gee Sy woorde vir ons insig, medelye en ‘n groter begrip van hoe om te leef en te skyn in ‘n wêreld wat Hom nie ken nie. Ons het geleer dat ons soos vreemdelinge in ‘n vreemde land mag voel, maar met Sy gedagtes en Sy hart geweef deur die bladsye voor ons, is ons nooit alleen nie.  

“Verkondig die woord; hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee.” – 2 Timoteus 4:2

Voordat jou voete die vloer kon raak, het ek jou arm gekielie in die kerkbank terwyl die Woord gepreek is. In kore en van die kansel af het Sy geïnspireerde woorde ons opgehef, oortuig, bemoedig, gekorrigeer en ‘n hoop gegee wat nie van hierdie wêreld is nie. En wanneer jy die warm trane sien wat saggies teen my wang afvloei? Ek is eenvoudig oorweldig deur Jesus, my liewe kind. So berouvol oor my sonde. So ootmoedig deur Sy genade. So dankbaar vir die kruis. Sy woorde bring ons na hierdie plek. Hulle bring ons na Hom.

Die tyd is hier, my kind. Dit is nou tyd vir jou om hierdie Boek vir jouself oop te maak.

Week daagliks in Sy waarheid. Drink daagliks Sy teenwoordigheid in. Deur hierdie kosbare bladsye, leer die Een ken wat dit alles vir jou gegee het, en moet dan nooit, ooit stop om Hom beter te wil leer ken en Hom meer lief te hê nie. Ander sal van Sy woorde af wegdraai, tydelike passies volg, in plaas daarvan om blywende vryheid in Hom te vind. Maar jy – staan ferm in hierdie gesonde leer. Versteek dit in jou hart en moenie daarvan wegdraai nie. Dit is jou lewenslyn – ‘n vaste fondament in moeilike tye, en jou roeping om te volhard.

Jou Bybel is nie bedoel om op ‘n rak gehou te word nie, maar bedoel om jou reguit na die Vader toe te lei.

In Gees en in waarheid, gee Hy ons alles wat ons nodig het.

Hardloop na Hom.

Ken Hom.

Aanbid Hom.

Hou vas aan Hom.

En neem dan jou kruis op en volg Hom…