Gretha Wiid: Salf jou geliefdes

0
4308
gretha_wiid.jpg

Bid vir jou familie, maar salf hulle ook. Met ʼn bietjie olie in die hand, verduidelik Gretha hoe jy dit kan doen.

lyn_3.png

Ons het alles verloor! Gretha Wiid vertel

’n Ruk na ons sekwestrasie het Francois by ’n ander besigheid begin werk, en dis hier waar die tweede ontnugtering wortelgeskiet het. Ek is geleer dat as jy seksueel mooi na jou man kyk en jouself goed versorg, sal hy nie rondloop nie.

Ek het intussen geleer dat mense nie noodwendig emosioneel of seksueel ongelukkig by die huis hoef te wees om in die slaggat van ontrouheid te trap nie. Partymaal gaan dit eerder oor ’n leegheid in jouself, ’n leemte ten opsigte van jou identiteit.

Francois het sy lewe lank ’n baie groot soeke na erkenning gehad. Hy sê altyd hy was nie ’n makelaar omdat hy van finansies gehou het nie, maar oor die sukses wat hy behaal het. Hy het die erkenning geniet. Toe hy alles verloor het, het dit geweldig aan sy man-wees gevat, want vir hom was sukses gelyk aan wie hy as mens was. Hy het begin worstel met die vraag: Wie is ek dan? Daar was ’n ouer dame by sy nuwe werk wat hom verskriklik geboost het in ’n tyd toe ek meer op ons kinders gefokus het as op my man. Ons het nie geld gehad nie, ons kon niks betaal nie en boonop was een van die kinders baie siek. My oorlewingsinstink was om op hulle behoud te fokus.finesse_tydskrif_0.jpg Ek het dit heeltemal misgekyk hoe leeg hy in sy man-wees was. Die ander vrou het hierdie behoefte vervul.

Lees die volledige onderhoud met Gretha Wiid waar sy vertel hoe hulle die slaggate van finansies en ontrouheid oorbrug het. Dit in die September-uitgawe van FINESSE.

Om dit selfs nog makliker te maak, laai sommer nou jou September e-FINESSE af, vir gerieflike leesgenot op jou slimfoon, tablet of rekenaar.