Help dit nog om te trou?

0
340
trou.jpg

Het jy al gewonder of die huwelik nog werk? Is trou iets wat vir die ou-ou tyd bedoel was en gewerk het?

Het jy al gewonder of die huwelik nog werk? Is trou iets wat vir die ou-ou tyd bedoel was en gewerk het?

In ons moderne tyd werk die huwelik net nie meer nie. Waarom misluk soveel huweliksverhoudings?

Die Graad 3-juffrou vra vir haar klas: “Wanneer is die regte tyd om te trou?”
Kosie (9) antwoord: “Juffrou, geen tyd is die regte tyd nie. Jy moet ‘stupid’ wees om te trou!”

Wat hoor ons by Kosie? Hy is skepties oor die huwelik! Hy is daarvan oortuig dat geen tyd die regte tyd is om te trou nie. Daar is iewers groot fout met die huwelik. Daarom help dit nie meer om te trou nie.

Baie huwelike misluk

Egskeidingstatistiek bevestig hierdie vermoede dat die huwelik uitgedien is. Statistieke sê dat 67% van alle eerste huwelike op die ou end in die skeihof beland. Dus: ongeveer 2 uit elke 3 huwelike word beëindig.

Verskillende opsies

Die een oplossing om die seer in ʼn huwelik uit te skakel, is om te skei. Statistiek toon egter dat die meeste mense wat skei, op die ou end tog wéér trou met ʼn ander persoon. En die statistiek in verband met hertrou toon dat die egskeidingsyfer by tweede huwelike selfs hoër is as by eerste huwelike: 77% van tweede huwelike skei op die ou end.

Kyk na die woord: HUWELIK sien jy dit bestaan uit: UW en IK. Die woord sê dus: H-UW-EL-IK is ʼn interaktiewe sisteem tussen twee persone, naamlik: UW en IK (u/jy en ek). En wanneer die twee nie positiewe insette lewer tot hierdie sisteem nie, raak die HUWELIK soos die drie oorblywende letters wanneer ons UW en IK uithaal = H-UW-EL-IK = HEL.

MAAR: die twee partye moenie mekaar blameer nie! Maak liewer ʼn diagnose. Deur middel van hierdie diagnose blyk dit duidelik dat die oorsaak vir die misverstand en pyn in ʼn huwelik, nie by die huwelik as instelling lê nie. Nee, omdat daar twee persone is wat binne die huwelik as instelling lewe, bepaal hul interaksie met mekaar hóé vervuld die huwelik is of nie.

Emosionele kwosiënt

Vir twaalf jaar op skool is ons Intellektuele Kwosiënt (IK) baie belangrik. Ons word geleer om te lees, skryf en somme te maak. Ons word egter nie begelei om ons Emosionele Kwosiënt (EK) te ontwikkel nie. Ons Emosionele Kwosiënt, wat bepaal hoe ons in verhoudinge optree en funksioneer, ontwikkel dus baie min. En ironies: dis juis ʼn ontwikkelde Emosionele Kwosiënt wat ons nodig het om binne ons huweliksverhouding te funksioneer.

Ons glo dat ons instinktief daarin sal slaag om funksioneel op te tree in ons huwelik. Dit is soos die klein eendjies wat agter hul ma-eend aanstap in die dam in. Hulle gaan nou die eerste keer swem. Ma gee geen swemlesse vir hulle nie, want hulle sal mos instinktief kan swem!

Om ʼn vervulde huwelik te hê, beteken dus dat ons opgelei sal moet word om met Emosionele Intelligensie teenoor mekaar op te tree. Kyk na die verskil tussen Intellektuele Intelligensie (IK) en Emosionele Intelligensie (EK):

Intellektuele Kwosiënt (IK) Emosionele Kwosiënt (EK)
kop-kennis harts-wysheid
breinvermoë verhouding-vaardigheid
intellektuele vaardigheid interpersoonlike vaardigheid
boeke-kennis sosiale vaardigheid
intellektuele intelligensie verhouding-intelligensie

 

Soos reeds vroeër gesê, val die klem in ons samelewing op intellektuele vaardigheid (IK). Dit kan dus nou gebeur dat iemand intellektueel baie ontwikkel is, maar dat sy/haar verhouding-vaardigheid (EK) swak ontwikkel is.

Dit kan byvoorbeeld wees dat hy ʼn goeie sakeman is. Sy vrou en sy kinders het alles wat hulle nodig het. Maar: hulle is bang vir hom, want hy word gou kwaad. En wanneer hy só woedend raak, skel hy op hulle. Hy ruk hulle ook rond en klap sy vrou. Hy is dus ʼn slimkop, maar ook ʼn korrelkop. Dan is hy soos ʼn sakrekenaar:

Ons is nes ʼn slim sakrekenaar.
Ons het intellektuele intelligensie.
Tog is ons korrelkoppe en slag mekaar!
Ons verhoudinge is nie na wens nie.

Wanneer iemand egter oor verhouding-intelligensie beskik, is hy of sy soos ʼn selfoon:

Ons is soos ʼn selfoon.
Ons het verhouding-intelligensie.
Ons kommunikasie-kanale bly skoon.
Só werk ons sáám deur ons aggressie.