Hoe moet die kerk lyk?

1446

Hoekom voel ons soms ontuis tussen ander Christene en selfs in die kerk? Almal wil jou verander sodat jy in hulle prentjie kan pas.

Dit is juis elke vrou se uniekheid wat haar besonders maak. Moenie aanpas of probeer verander nie – jy is reg nes jy is!

Dit moet gaan oor hoe jy leef

Die Christendom is in die moeilikheid. Daar word beweer dat daar meer as 33 000 verskillende Christelike denominasies is – en elkeen dink hy beskik oor die waarheid.
Dit is nie meer so eenvoudig as om net te sê: “Volg Jesus!” nie. Jy moet eintlik vra: “Watter Jesus moet ek volg?” Dit is moeilik om te kies omdat ons Hom tot ’n stel reëls gereduseer het.

Mense in die Bybel sou hierdie benadering baie vreemd gevind het. Die eerste gelowiges is nie Christene genoem nie, maar slegs “mense van die weg” (Hand. 9). Hulle is gedefinieer deur twee woorde: “Volg my”. Dit het dus vir hulle baie meer gegaan oor hoe hulle geleef het as oor wat hulle geglo het.

Die vroeë kerk het Sy volgelinge geword omdat hulle geïnspireer is deur mense wat soos Hy opgetree het. Rodney Stark skryf hoe die vroeë Christene tydens die uitbreek van twee groot epidemies wat duisende lewens geëis het, hulle kant gebring het. Hulle het hulle eie lewens in gevaar gestel en agtergebly om siek mense te versorg, terwyl die ander almal gevlug het.

Daar het ’n sosiologiese krisis ontstaan as gevolg van al die mense wat dood is – en die Christene het ook gehelp om hulle te begrawe. Petrus skryf ook van die goeie voorbeeld wat die gelowiges in die samelewing in sy tyd gestel het.

KLIEK HIER om na Wilma se video te kyk.

Wees ’n opregte vriend, soos Jesus was

Jesus sou vir seker nie baie tuis gevoel het as Hy vandag deel moes wees van ons kerk nie. Die manier hoe ons soms dinge doen en mekaar behandel, is heeltemal anders as wat Hy dit gedoen het. Hy het nie reëls gebruik om mense te leer nie, maar eerder gelykenisse, metafore en beelde.

Daar is kerke wat Hom probeer verkoop as ’n gelukbringer, die Een wat al jou probleme oplos. Maar Hy het van ’n kruis en van doodgaan gepraat – nie van ’n probleemvrye lewe nie. Sommige kerke het die wonderlikste aanbiddingskulture, maar wat help dit as die mense nie leef soos hulle moet nie?

Soren Kierkegaard het gesê Jesus het nooit vir bewonderaars, aanbidders of aanhangers gevra nie. Nee, Hy soek dissipels. Volgelinge. Daarom was die opdrag nie: “Aanbid my!” nie, maar: “Volg my!” Dit gaan nie oor wat jy glo nie, maar oor hoe jy leef.

Die vraag is: Sou Jesus ander mense uitgesluit het, soos sommige kerke vandag doen? Hy is immers daarvan beskuldig dat Hy ’n vriend was van tollenaars, hoere, wynsuipers en sondaars!
Dit beteken nie net dat Hy vir almal die goeie boodskap gebring het nie. Hy het ook saam met sondaars geëet, geleef en met hulle geassosieer. Mag ons dan nou ons neuse vir mense optrek wat anders dink en lyk as ons?

Hoe behoort die kerk vandag te lyk?

Die kerk moet ’n plek wees waar almal tuis voel en aanvaar word. Mense moet die geleentheid kry om op hulle eie tyd en manier hulleself te vind en hulle lewens aan Hom oor te gee.

Dit moet die gewete word van die ekonomiese, sosiale en politieke bestel waarin ons vandag leef. Die kerk moet sy stem laat hoor! Onthou, Jesus is nie tereggestel vanweë ’n godsdienstige oortreding nie, maar omdat Hy ’n politieke bedreiging geword het. Vriendskap behoort baie belangriker te wees as lidmaatskap. Hy noem ons nie verniet “vriende” nie. Wat doen ’n ware vriendin? Sy gee regtig om. Niks is vir haar te veel moeite nie. Sy aanvaar jou net soos jy is, en probeer jou nie verander nie. Sy hamer nie op jou foute of tekortkominge nie. Sy sal by jou bly.

Jesus is nie ’n transaksie wat jou ’n kortpad na die hemel toe beloof nie. Hy is die uitdrukking van die Vader se liefde. Dis woorde én dade. Hy is mos God se woorde wat in liefdesdade omgesit is. “Volg My!” is dus ’n uitnodiging om jou lewe oor te gee en deel te word van die stroom van liefde. Sodat dit jou sal meesleur en jy dit in die wêreld – én in jou kerk – kan uitleef.

Wilma Enslin-Geyser is predikant by InVia Gemeente met ’n passie vir mense en die werk van God.