Hoe om ’n stresvrye huwelik te bou

0
256
tips_vir_die_liefde.jpg

Gespanne? Gestres? Kort van draad as jy ná ’n lang dag op kantoor by die huis kom?  Pasop! Dit kan jou huwelik vernietig. Bou eerder saam met jou man aan ’n stresvrye huwelik.

Dit is ons unieke belewing van situasies wat veroorsaak dat jy en jou man se stresvlakke in dieselfde situasies drasties van mekaar kan verskil.Jy voel dat jy beheer oor ’n situasie tuis of op kantoor verloor het en nou enige oomblik soos ’n vulkaan tot uitbarsting gaan kom.Veranderinge soos werksonsekerheid, misdaad, dalende lewenspeil en groter werksdruk weens rasionalisasie is faktore wat jou kan laat voel dat die situasie jou oorweldig. Jy sal vind dat die drie algemene faktore wat jou stresvlakke in jou huwelik verhoog jouself, verhoudings en die omgewing insluit. 

’n Huwelik bied ’n veilige wegkruipplek teen elke dag se stres.As julle jul stres nie reg hanteer nie, sal dit negatiewe gedrag soos woede, angs, moedeloosheid en depressie tot gevolg hê. Terwyl ons op ander plekke beleef dat die lewe onder beheer is, vereis die nabyheid binne ons huwelik deurlopende aanpassings en opofferings wat ons buite beheer laat voel.

Volg daarom hierdie vier stappe om stres te hanteer

Stap 1: Erken die probleem en identifiseer die bronne van julle stres duidelik.

Stap 2: Besluit saam om die oorsake van julle stres aan te spreek.

Stap 3: Onthou dat julle ’n innerlike weerstand teen verandering het en verskonings gaan maak dat daar nie iets prakties aan die situasie gedoen kan word nie.

Stap 4: Mobiliseer jou ondersteuningsnetwerk, ouers, vriende, huis, kerk of bure om julle aan te moedig om prakties besig te wees om stres te oorwin.