Hoe om take betyds af te handel

0
376
catherine_van_heerden.jpg

Van uitstel kom afstel … ja, ons weet dit almal! Maar hoe kan jy werklik die take van vandag afhandel?

Lesersvraag:

Ek weet ek moet die probleem met die motorversekering oplos en die tasse van ons laaste vakansie staan nog onuitgepak. Maar dan spandeer ek ure op die internet of Facebook. Hoe kan ek ophou uitstel?

Catherine sê:

Dis menslik – ons almal het al dinge uitgestel. As jy egter baie belangrike take doelbewus aanhou uitstel, is daar dalk ’n ander oorsaak vir die gewoonte. Een van die groot redes waarom mense take uitstel, is dat hulle bloot nie lus is om dit te doen nie. Ander redes kan wees dat jy dit nie as belangrik genoeg beskou om nou te doen nie, of daar is ander prioriteite.

Vind uit hoekom jy dinge uitstel

As jy sekere uiters belangrike take aanhou uitstel, moet jy jou afvra waarom jy dit doen. Miskien dink jy nie dat jy oor die vermoë beskik om die taak effektief te kan afhandel nie. Psigies gebruik jy dan jou uitstelgewoonte. As jy geneig is om te sê: “Ag, môre is nog ’n dag”, word dit jou manier om situasies te hanteer. Mense sê nogal dikwels: “Ek is nie goed met administratiewe take nie. Ek kan dit nie doen nie.” As sulke take dan voor jou beland, glo jy jy kan dit nie doen nie. So disempower jy jouself dadelik om die taak te kan voltooi. Jy moet daarom ook onaangename take of take wat jy nie goed kan doen nie, by jou raamwerk insluit sodat jy die ding gedoen kan kry.

Is uitstel ’n dief wat jou tyd steel?

In ’n sekere mate is dit waar, maar dit hang af van wat dit is wat jy uitstel. As jy iets uitstel omdat jy die tyd nodig het om iets belangrikers te doen, is jou tyd mos nie gesteel nie.
Wat ek doen om minder uit te stel, is om te onderskei tussen uiters belangrike take, matig belangrike take en dié wat glad nie belangrik is nie. Selfkennis is dus die eerste stap. Orde is vir my baie belangrik. Wanneer ek byvoorbeeld in ’n nuwe huis intrek, gaan ek nie uitstel om die bokse uit te pak nie. Omdat ek van orde hou, moet my omgewing ook ordelik wees. Ek duld gewoonlik nie die uitstel van belangrike take nie. Nog iets wat vir my belangrik is, is om, as ek my woord vir iemand gegee het of ’n spertyd beloof het, nie uit te stel nie, tensy iets buite my beheer skeefloop.

As ek voor ’n belangrike taak te staan kom en ek weet dit moet gedoen word, vind ek heel eerste uit presies wat ek moet doen. Ek skryf neer wat van my verwag word. Dan bepaal ek hoe belangrik dit is om die taak binne ’n sekere tyd af te handel. Ek kyk na ander dinge op my doenlysie, en ek ken die verskil tussen dinge wat nou gedoen moet word en dié wat kan wag tot later. Dit is vir my belangrik om te commit en die taak te voltooi.

Oorweeg die gevolge van uitstel

As jy byvoorbeeld die elektrisiteitsrekening moet gaan betaal, en die gevolg kan wees om rente te betaal of sonder krag te sit, moet jy die dringendheid besef. Kan jy dit bekostig om hierdie taak uit te stel of nie?

Dink na oor wie geraak word as jy iets uitstel. As jy by jou kind se skool ingestem het om die kostuums te help maak, kan jy dit nie in die “later boksie” sit soos dit jou pas nie. As jy jou woord vir mense gegee het om sekere doelwitte te bereik, moet jy eerder ander goed opsyskuif om jou verpligtinge na te kom. Maak seker of dit vir jou moontlik gaan wees om sekere dinge te doen voordat jy instem. Ek sê altyd jy kan eerder opofferings maak as om na mense toe te moet teruggaan en om verskoning te vra omdat jy nie by iets kon uitkom nie.
“Nou” is meestal ’n goedkoper en meer doeltreffende tyd om dinge gedoen te kry as “later”. Bepaal jou prioriteite, en as die taak nie so belangrik is nie, stel dit uit. As dit egter belangrik is, besluit dat vandag ’n goeie dag is om dit te doen. Daar is nie ’n maklike resep nie, net doelbewuste keuses wat deur optrede gevolg word.