Huisbou

Ek en vroulief kyk van tyd tot tyd ‘n TV-reeks wat handel oor die bou van huise in Brittanje.

Nie dat ons enigsins beplan om ‘n nuwe huis te bou of aan te bou nie, maar bloot uit waardering en bewondering vir die skeppende idees waarmee mense vorendag kom en hulle vasberadenheid om hulle droomhuise te sien realiseer.

Ons het gesien hoedat huise uit feitlik net hout gebou word, huise net van staal, die grootste modderhuis in Brittanje, ‘n huis uit skeepsvraghouers, ‘n huis wat halfpad onder die grond gebou is, huise wat in klein areas gebou word, plaashuise en nog vele meer.

Ek het egter gevind dat huisbou ook baie ooreenkomste met ons lewenswandel het. Vir my staan die volgende uit:

Jy het ‘n argitek nodig  

Sommige van die eienaars het, in ‘n poging om kostes te bespaar, besluit om sommer self hulle huise op ‘n enkele vel papier te teken en daarvolgens te bou. Soos wat probleme opgeduik het, het hulle dus probeer improviser. Kort voor lank het hulle egter vasgebrand en die uiteinde was dat hulle tog ‘n argitek se hulp moes inroep.

Die doel van die argitek is om seker te maak dat elke detail van die huis haarfyn beplan word. Die bouers kan net na die tekeninge kyk en dan weet hulle presies wat om waar en wanneer te doen.

God het soortgelyk vir ons Sy Woord as “blueprint” gegee sodat ons ons lewens daarvolgens kan inrig. Daar is duidelike riglyne in die Bybel vervat wat ons in staat stel om ons lewens te bou. Deur die lewe op jou manier en op jou voorwaardes te bou, bevind jy jou kort voor lank in ‘n doodloopstraat.

Uniekheid

Aangesien die huiseienaars in elke geval weggebreek het van die tradisionele manier van hoe ‘n huis by voltooiing moet lyk, het hulle baie skeptici gehad. Ondanks kritiek moes hulle by hulle visie hou sodat ‘n unieke huis gebou kon word wat elkeen in bewondering sou laat.

Die lewe is geneig om ons te forseer om te konformeer. Om tog net nie uit te staan en iets besonders buite die normale te probeer nie. Indien ons ‘n lewe van impak wil hê, sal ons ons ore moet sluit vir die kritici en getrou wees aan die leiding van die Heilige Gees.

‘n Proses

Die idioom dat Rome nie in ‘n dag gebou is nie, is baie waar. Materiaal moet bestel en afgelewer word, weersomstandighede kan vertragings veroorsaak, die regte ambagsmanne moet die relevante werk doen, ensomeer. Nadat die huis se struktuur gebou is, moet die binnehuise versiering vertrek vir vertrek aangepak word.

Ons kan ook nie verwag dat ons lewens in die bestek van ‘n kort tyd heeltemal in orde sal wees nie. Gee jouself tyd om aan sekere tekortkominge te werk. Drome word ook nie oornag gerealiseer nie. Die lewe is ‘n reis, nie ‘n bestemming nie.

Verhoudings

Een van die eienaars het dit mooi gestel toe hy na voltooiing van sy huis gesê het: “Dit neem twee jaar om die huis te beplan, twee jaar om te bou en twee jaar om jou huwelik te herstel”. Enige iemand wat al ‘n nuwe huis gebou of bloot laat aanbou het, weet dat bouwerk baie spanning en frustrasie in ‘n verhouding tot gevolg het.

Sootgelyk moet ons in die proses om ons lewens te bou, besef dat daar voortdurende uitdagings in ons verhoudings met ons geliefdes en ons medemens gaan wees. Bowenal moet ons deurlopend seker maak dat ons verhouding met ons Vader gesond bly.

‘n Huis met ‘n “view”

Ons het gesien hoedat die eienaars die grootste sorg aan die dag lê om hulle huise op die mees strategiese liggings te bou, alles net sodat hulle die perfekte “view” kon hê – oor ‘n rivier, ‘n woud, omliggende berge, ‘n mooi landskap. Die huis self is dan ook so ontwerp om die “view” maksimaal te benut

Ons uitkyk op die lewe bepaal grootliks ons geluk. Wat sien jy elke dag? Ons moet toesien dat ons uitkyk op die lewe positief en in ooreenstemming met die Woord is. Ons is oorwinnaars, na God se beeld geskape en Hy is ‘n Vader wat omgee en wil sien dat ons floreer.

Die drie sterktse stene wat ons in die fondasie van ons huis moet hê is geloof, hoop en liefde, maar die mees belangrikste daarvan is liefde.

Geniet jou bouery.