Hy’s nie die man wat ek gedink het nie

0
257
hoofstuk6.png

Lag ’n bietjie meer saam oor die lewe; gee jou maat ruimte om homself te wees; vind ’n nuwe visie vir eenheid;

kry ’n hart wat hunker om jou man te ken; behou die misterie van menswees deur te aanvaar dat daar dieptes in beide is wat ’n mens nie kan peil nie!

Wat is uitbranding?

Stres is sal altyd deel van die lewe wees – en dis nie noodwendig altyd nadelig nie. Te veel daarvan bemoeilik egter ons lewe en veroorsaak fisieke, psigiese en geestelike skade. Dit word dan distress genoem.

Elke mens se lewe lyk soos ’n driehoek wat op sy basis staan. Ons kan die stres of druk wat deur mense of omstandighede op ons uitgeoefen word, weerstaan en hanteer. Trouens, die mens kan baie meer stres hanteer as wat hy vooraf gedink het moontlik is. Dis verbasend hoe goed ons stres in ons lewe kan verwerk. Al verskil tussen mense is waarskynlik geleë in die breedte van die basis van ons driehoek. Sommige kan meer druk verwerk as ander!

Sielkundige navorsing toon egter dat mense wat baie stres in hulle lewe moet verwerk, nie weerbaarder daarteen word met die verloop van tyd nie, maar eerder die teendeel ervaar. Die stres van die verlede hoop as ’t ware op. Soos ons ouer word, word ons ook dikwels oorgevoelig vir stres.

Soms hoor ’n mens dat iemand wat groot krisisse moes verwerk het, sê: “Ek kan die stres nie meer vat nie!” Dit is dan ’n kwessie van té veel, té lank, té erg. Wanneer ’n mens die kritieke punt van jou innerlike reserwes oorskry, kan daar van uitbranding of ’n totale ineenstorting gepraat word.

– Rassie van Niekerk

’n Mens glo maklik dat jou lewe deur omstandighede bepaal word: die buurt waarin jy woon, die geld en besittings wat jy het of die mense wat jou lewe beïnvloed. Tog is dit nie so nie. Jy lewe van binne na buite. Die kwaliteit van jou lewe verander net as jou hart eers verander. Verhoudings gebeur eers in jou hart en dan tussen jou en jou lewensmaat.

Daar is een geheim wat jy egter moet onthou: dis net jy wat die wonder van jou menswees vir jou lewensmaat kan ontsluit. Die verwondering oor jou eie menswees sal jou help om met ander oë na die uniekheid van jou lewensmaat te kyk.

Dis jou verwondering oor sy menswees in totaliteit wat jou hart sal oopsluit vir die geheimenis van jou maat se menswees. Dit sal jou help om met die oë en ore van jou hart te soek na die wonderlike geskakeerdheid wat God in jou maat se menswees ingebou het. Dis ook net die stukkies van hierdie geheimenis wat julle met mekaar deel, wat julle van mekaar sal kan ken. Wat jy wegsteek, sal keer dat hy jou met dieselfde vryheid leer ken en aanvaar as wat jy met jouself doen.

[pagebreak]

Aan die begin van die  huwelik is julle oop om só na mekaar te kyk en te luister. Dis asof daar ’n honger in jou hart is om jou maat te ontdek. Sodra julle mekaar egter leer ken, veroorsaak die bekendheid dat jy dink jy ken jou maat volledig – selfs die emosies, gedagtes en motiewe wat in sy hart leef. Dit laat jou ook meer klem lê op die donker kant van jou maat se persoonlikheid – soveel so dat die mooi kant van sy menswees vir jou verborge raak agter die donkerte.

Die oorsaak van jou spanning en ongelukkigheid lê dan volgens jou ervaring in jou maat. Hy moet jou mos gelukkig maak. Daarom word jy vir hom kwaad en sien jy net die negatiewe eienskappe in hom raak. Gevolglik raak jy al meer ontevrede omdat hy jou nie gelukkig maak nie.

Uiteindelik word dit vir jou feitlik onmoontlik om jou maat te sien soos hy is: ’n mens met sy eie sterk en swak punte, ’n mens met sy eie drome en ideale, ’n mens wat dalk net soos jy seerkry omdat daar ook nie aan sy verwagtings voldoen word nie. Tegelykertyd word dit onmoontlik om jou drome met syne te sinkroniseer.

Daar is ook ander ontdekkings wat jou ontnugter. Julle moet immers ’n gesamentlike manier vind om die huishouding te laat werk en die begroting te laat klop, kinders groot te maak, vriende te akkommodeer en al die ander stres te dra wat die daaglikse lewe op julle plaas.

Jy ontdek dat julle nie eenders dink nie. Julle beleef situasies nie dieselfde nie. Julle ideale vir julle verhouding verskil. Trouens, jy ontdek baie gou dat julle heeltemal andersoortig is. Wanneer jy nou jou maat se andersheid verder onder die vergrootglas plaas, beskou jy dít dan as die werklike rede waarom die huwelik nie gelukkig is nie!

Omdat vroue subjektief is en deur die bril van hulle eie binnewêreld na hulle mans kyk, beleef hulle al hierdie negatiewe emosies. Ongelukkig probeer hulle hulle huwelik red deur op allerhande maniere te probeer om hulle mans te verander, gewoonlik sonder sukses.

Totdat sy ontdek dat daar net een manier is om dit te doen. Sy moet eers met empatie na hom begin kyk. Sy moet die lewe begin aanvoel en sien soos hy dit doen. Dis eers wanneer ’n mens dít regkry dat jy werklik kan ontdek wie jou maat is, nie wie jy wou hê hy moes wees nie.

Aanvaarding is ’n groeiproses waarin jy hoe langer hoe meer die werklikheid van jou maat se uniekheid leer raaksien, erken en waardeer. Dis ’n proses wat in die eerste plek in jou hart gebeur, nie in jou maat nie!

Dis eers wanneer ’n mens jou drome en ideale bewus begin uitspel en dit herskryf in realistiese prentjies dat jy die stuur van jou lewe in eie hande kan neem en begin strewe na ware huweliksgeluk. Dit sal jou vry maak om jou lewensmaat toe te laat om homself te wees en op sy eie manier aan jou liefde te bewys. Dit sal jou ook vry maak om jou verwagtings te begin afskaal of prys te gee ter wille van julle geluk. Wanneer jy dit doen, sal jy jou maat op ’n nuwe manier leer ontdek en verstaan omdat jy nie meer evalueer in die lig van jou persoonlike drome en verwagtings nie. 

Aanvaar hierdie geheimenis, omarm dit en laat toe dat dit ’n nuwe dimensie in jou huwelik inbring!

As die lewe my skud en reduseer tot ’n bedelaar wat bakhand langs die strate van die lewe staan, weet ek dat ek maar na jou mag gaan en woordeloos mag smeek dat jy die troos van jou nabyheid vir ’n oomblik in oorvloed aan my uit moet deel …

Floris Knouwds