Is ons nie dalk ook onder ‘n verkeerde indruk nie?!

0
401
huis.png

Die Sunday Tribune berig hierdie naweek dat 400 000 mense wat in plakkerskampe rondom Durban woon, geen kans het om ‘n RDP-huis te kry nie. Hulle dink dat hulle naam op ‘n waglys is vir RDP-huise, maar intussen bestaan daar nie eens so ‘n lys nie! ‘n Mens kan net dink wat die gevolge gaan wees as die plakkers agterkom dat hulle hoop vals is en dat daar vir hulle gelieg is. Maar  eThekwini se burgemeester, James Nxumalo, sê dat daar in elk geval nooit eens so ‘n lys was nie – die DA sê weer dat dit ‘n leuen is.

Christus beloof ook vir ons dat daar in die huis van Sy Vader baie woonplek is. En dan sê Hy: As dit nie so was nie, sou Ek nie vir julle gesê het Ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie.  En ons naam is ook in die hemel op ‘n lys opgeskryf (Luk 10:20). Maar hoe weet ons dat ons nie ook bedrieg word soos wat die plakkers in Durban bedrieg word nie? Ons weet dit is waar dat Jesus vir ons plek gaan voorberei in die hemel omrede Hy ook vir ons beloof het dat Hy die Heilige Gees vir ons sou stuur. Efes1:14 sê dat omdat Jesus toe wel vir ons die Heilige Gees gestuur het, kan ons weet dat ook al sy ander beloftes waar is. Daar wag inderdaad vir ons ‘n woonplek in die Vaderhuis.

Pinkstertyd is op hande.  Dan dink ons weer terug aan die tyd toe die heilige Gees met groot krag uitgestort is. Die Heilige Gees herinner ons weer opnuut daaraan dat God sy beloftes waar maak.