Jesus het mens geword…

Ons leef voorwaar in interessante tye. Waar daar dun skeidslyne is tussen reg en verkeerd, tussen oordeel en veroordeel.

Daar word hard gewerk om mense te aanvaar vir wie hul is eerder as om na hul geloofsoortuiging te kyk. Ek dink dis die regte gesindheid. Dis op ‘n manier hoe Jesus geleef het.  Hy het vreemde dinge gedoen, met snaakse mense gemeng, op vreemde plekke gepreek, nuwe en ander idees vorendag gebring. Ek wonder soms hoe ons sou reageer het as ons in daardie tye geleef het.  Dalk sou ons ook maar soos die Fariseers geprotesteer het.

In die week lees ek iets oor humanisme. Mense wat glo in voluit lewe maar nie noodwendig in ‘n ewige lewe nie. Wat mense en hul geloof aanvaar maar self nie noodwendig glo nie. Dis jammer.

Ek dink nie dis my taak om mense te oortuig dat wat ék glo reg is nie.  Ek glo ek het twee opdragte: Geskep om God se verteenwoordiger te wees, en Jesus se liefde uit te leef.
Dat Jesus bestaan het is iets wat die meeste geleerdes nie kan ontken nie, tog is dit nie genoeg om mense te laat glo nie. Dalk wat Jesus bedoel het toe Hy gesê het dat hierdie dinge nie bedoel was om geleerdes te oortuig nie.

Daar is baie dinge te groot vir my verstand. Hoe die aarde so groot kan wees en tog so klein, hoe alles so perfek werk dat mense ‘n bestaan kan maak.

Ek maak my nie moeg met redenasies nie. Ek lees in die Bybel van Jesus wat ‘n Saggeus in die boom raak sien, ’n vrou genees wat hom aanraak, met Samaritane praat, iemand wat aan ‘n kruis sterf. Onskuldig. Saggeus se hart verander wanneer Jesus hom raaksien en in sy huis tuisgaan.

Ek kan die boodskap vat of los, ek kan glo of nie. Wanneer Jesus sy laaste opdrag gee dat ons mense Sy dissipels moet maak is dit nie omdat ek my geloof hoef te regverdig nie, maar omdat daar so baie plek in Sy woning is. Omdat Hy mense graag wil red. Dis ‘n uitnodiging.

Jesus het mens geword, ‘n omgeemens, iemand wat verby ander se agtergrond kon kyk.  Hy gee hoop, Hy bring vrede. Dit was nooit bedoel om te dreig of seer te maak nie.

Jesus het mens geword omdat Hy ons so lief gehad het.

Dis wat ek glo.