Jesus het nie alles gedoen nie

398

Jesus het nie alles gedoen nie. En tog hét Hy. Soms was hy ’n ontsettend besige man.

Almal het hulle siekes en belemmerdes na Hom toe gebring dat Hy hulle kon gesond maak. Of mense het om Hom saamgedrom om na Hom te luister. Sy woorde het hulle gefassineer. Dit was so erg, vertel die evangelieskrywers, dat Hy selfs eendag ’n skare van minstens 5 000 kos gegee het – met vyf broodjies en twee vissies!

Vóór Markus egter van dié verstommende voeding vertel, vertel hy eers hoe knaend dié duisende op Jesus se spoor was: Dit was omtrent soos ’n byenes rondom Jesus. “Mense het so gekom en gegaan dat Jesus-hulle nie eens ’n kans gekry het om te eet nie. Jesus stel toe voor dat net hulle klein groepie saam na ’n stil plek gaan om ’n bietjie te gaan rus. Hulle is toe saam in ’n skuit na ’n plek waar hulle op hul eie kon wees. Maar ’n klomp mense het hulle gesien gaan. Hulle hardloop toe al met die strand langs en was selfs voor Jesushulle nog by die plek. Van oral af het die mense gekom. Toe Jesus-hulle daar land, wag daar natuurlik ’n massa mense vir hulle. Dit het Jesus diep geraak.” (Markus 6: 31–34, DB)

Jesus was op ander maniere ook besig. Hy het by vriende en vreemdes aan huis gaan eet. Hy het baie en ver gereis; dit was vermoeiend.

Johannes vertel hoe Hy eendag, toe hulle op pad was, só moeg was dat Hy by ’n put in Samaria bly sit het en sy dissipels dorp toe gestuur het om te gaan kos koop. Sy rukkie alleentyd is egter onderbreek deur ’n vrou wat kom water skep het, en ook haar behoefte is, ten spyte van Sy uitputting, lewegewend vervul.

Maar, al was Jesus soms uiters besig, het Hy nie alles gedoen nie. Hy het byvoorbeeld nie mense gedoop nie. Ook nie elke skare gevoed, alle siekes gesond gemaak, elke dooie opgewek, elke troue se water in wyn verander of elke storm gestil nie.

Tydens een storm het hy lê en slaap in die boot. Sy beangste dissipels moes Hom kom wakker maak. Jesus het ook nie na die bose of die Fariseërs se pype gedans nie. En Hy het toegelaat dat mense hom versorg. Soos die vroue wat saam met hom gereis het: “Met hulle eie geld het hierdie vroue vir Jesus en sy dissipels kos gekoop en ook gesorg dat hulle slaapplek het.” (Lukas 8: 3)  Boonop het Jesus sy dissipels (vir ons ook!) bemagtig en gestuur om sy heelmaakwerk voort te sit: om helend te gaan liefhê.

By tye het Hy eenvoudig onttrek. Bergop om te gaan bid. Alleen. Dikwels deurnag. Natuurlik het daar in daardie nagte mense siek geword, en met teologiese vrae geworstel. Daar het selfs mense gesterf. Dit het hom nie paniekerig laat terughaas om almal reg te sien nie. Hy het rustig eenkant gebly; sy ekwilibrium behou. “Come ye apart and rest a while,” het Hy volgens een vertaling vir sy dissipels gesê. “If you don’t, you’ll simply come apart,” weet hedendaagse gelowiges, dikwels uit dure ondervinding.

Nee, Jesus het nie alles gedoen nie. En tog hét Hy: Alles wat ons uiteindelik genees en voltooi. Sy laaste opgetekende gebed glimlag: “Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U my gegee het om te doen.” En sy laaste kruiswoord knik: “Dit is volbring.” (Johannes 17:4; 19:30)

Hoe om my besigwees te hanteer …

“Die seun … doen slegs wat hy die Vader sien doen.” (Johannes 5: 19) Gaan dink hieroor: Hoe kan stilte en gebed jou help om wys en volledig te leef?

-Annalise Wiid