Jesus se vergifnis hou net aan en aan

Ek besef net te goed dat my kop te klein is om die grootheid van Jesus te verstaan.

My kop is te klein om rêrig te verstaan hoe groot God se liefde vir my moet wees en dat Hy bereid is om sy Seun vir MY sondes aan ’n kruis te laat hang. God word oorval met hartseer oor al die mense wat dit nie tot by die hemel maak nie. Saam maak die Drie-eenheid ’n plan. ’n Plan wat Jesus sal verneder tot in die dood toe, ja dwarsdeur die doderyk moet hy kruip en spartel en dit vir my en jou sonde.

Sjoe, verstaan en verklaar kan ek dit nooit nie. Dit is te groot om te verstaan, daarom berus ek by die feit dat my God so groot is dat ek Hom nie in my kop kan vasvang nie. Daar is ’n stuk van God wat vir my onverstaanbaar is, waar sy grootheid my verstaan verbysteek. Maar juis hier bly God God en ek bly mens en ek wil by hierdie punt op my knieë val en Hom elke oomblik met my mond en my dade aanbid. Ons dien darem ’n briljante God!

Het jy ’n wit leuentjie vertel? God vergewe jou!

Was jy êrens oneerlik? God vergewe jou!

Het jy daar iewers nie die volle waarheid vertel nie en net so ’n stukkie weggesteek? God vergewe jou!

Het jy in jou verhouding te ver gegaan en anderkant die tou ’n draai gemaak? God vergewe jou!

Het jy meer as die kat in die donker geknyp? God vergewe jou!

Bietjie kontant onder die tafel gevat? God vergewe jou!

Besluit om vir ’n tyd eers jou eie ding te doen en niks gebid of Bybel gelees nie? God vergewe jou!

Jou rug vir ’n tyd op God gedraai? God vergewe jou!

En so kan ons nog baie sondes teen God neerskryf. “Alles!” sê Jesus. Alles wat jy teen Hom doen, sal Hy vergewe. Dit is hoe groot sy genade is. Ja, dis te groot vir my kop om te verstaan.

Wow, hoe groot is God en Jesus nie? In dankbaarheid val ek op my knieë en wil ek sê, doen en dink soos wat Hy wil hê!