Jou manier, my manier. Watter een is reg?

0
217
gelukkig_getroud_verskille.jpg

Daar is jóú gesin se manier van doen en daar is sý gesin se manier van doen. Dit het ’n groot invloed op julle huwelik. Hoe nou gemaak?

“DIE PAARTJIE”
Lizelle: 30, sekretaresse
Herman: 32, ouditeur
Getroud: 2 jaar
Kinders: Geen

DIE AGTERGROND
Na twee jaar voel dit vir Lizelle en Herman of hulle huwelik by ’n kruispad gekom het. Die verskille tussen hulle is so groot dat hulle begin twyfel.

LIZELLE: Dit het letterlik die oggend na ons wittebrood begin. Dit was die eerste oggend wat ons nie kamerdiens gehad het nie en self koffie moes maak. My pa bring al 35 jaar lank vir my ma koffie in die bed. Dis sy manier om vir haar te wys dat hy omgee. Toe Herman daardie oggend na my toe draai en vra: “Waar is die koffie, my vroutjie?” was ek stomgeslaan. Dis dan die één ding wat ’n man wel in die kombuis doen?

HERMAN: In ons huis het dit presies die teenoorgestelde gewerk. My ma en my ouma het elke oggend vir die mans in hulle lewe koffie gebring.

HUWELIKSKENNER: Wanneer twee mense trou, is dit nie net verskillende persoonlikhede wat in ’n smeltkroes gegooi word nie, maar eintlik twee kulture met verskillende gebruike, sienings en idees.

Die gebruike en idees van jou gesin van herkoms word onbewustelik jou eie; daarom is dit in die eerste plek belangrik om net die gewoonte te herken. Daarna moet jy vasstel waar hierdie verskille vandaan kom. As jy die agtergrond verstaan, sal jy ook jou maat se optrede verstaan.

Die rede waarom iets wat oënskynlik onbenullig is, soveel onsekerheid in ’n huwelik gebring het, is omdat jy emosionele waarde aan ’n gewoonte heg.

LIZELLE: Dit het nie net gegaan oor wie kry koffie in die bed nie, maar dit het ’n simbool van sy liefde vir my geword. Ek het meer en meer begin twyfel of hy werklik lief is vir my.

HERMAN: Al voel dit vir my onbelangrik, weet ek nou dat Lizelle simboliese waarde aan hierdie koffie-ding heg. Dis vir haar ’n teken van my liefde.

HUWELIKSKENNER: Jou agtergrond bepaal nie net jou gedrag nie, maar ook die beoordeling van jou maat se gedrag. Omdat jy dink jou huweliksmaat moet dieselfde as jy wees, verwag jy onbewustelik dat hy op dieselfde manier as jy moet optree. Dan is jy teleurgesteld as hy dit nie doen nie. Verskillende gewoontes is nie noodwendig verkeerd nie, nie reg nie, ook nie meer logies nie. Dis net … anders.

Die groot uitdaging is om julle verskillende maniere te bespreek en te besluit wat die beste vir julle gaan werk. Is ’n sekere verwagting onrealisties, onprakties of kan julle ’n kompromie tussen die twee maniere van doen vind?

Lees meer: Dis maklik om mekaar te verstaan – luister net!

[pagebreak]

“DIE PAARTJIE”
Karen: 40, tuisteskepper
Leon: 40, ingenieur
Getroud: 12 jaar
Kinders: Marita (6) en Ané (3)

DIE AGTERGROND
Vir die eerste keer in hulle huwelik van twaalf jaar verskil Karen en Leon heftig oor ’n groot besluit: na watter laerskool moet hulle kinders gaan. Karen voel ’n privaat skool is die enigste opsie terwyl Leon’n Afrikaanse staatskool verkies.

LEON: Ek was in ’n gewone skool, maar het hard gewerk en was gelukkig om met beurse verder te kon studeer.

KAREN: My ouers was welgestelde boere in die Karoo en ek was in een van die beste privaat meisieskole in die land. Met al die negatiewe berigte oor die onderwys in die land wil ek nie kanse waag met my dogters se opvoeding nie.

HUWELIKSKENNER: Dikwels kom verskille tussen die agtergrond waaruit ’n paartjie kom eers na vore wanneer hulle voor ’n nuwe lewenservaring te staan kom. As ’n mens deeglik hierna kyk, gaan dit nie net oor die keuse van ’n skool nie …

LEON: Vir die eerste keer in ons huwelik is ek gekonfronteer met die verskillende maniere waarop ek en Karen grootgeword het. Dis nie haar skuld dat sy ryk grootgeword het nie en daar is ook niks mee verkeerd nie, maar miskien het ek nog altyd die persepsie gehad dat sy ’n bietjie van ’n bedorwe brok is omdat sy alles makliker gehad het.

HUWELIKSKENNER: Weereens is dit ’n geval dat die een manier nie noodwendig beter as die ander is nie, dis net anders. Leon en Karen sal moet vrede maak met hulle eie en hulle wederhelf se verlede en besluit wat die beste is vir hulle kinders.

LEON: Ek verstaan Karen se behoefte om net die beste vir ons dogters te gee. Dis presies wat ek ook wil doen, maar ek wil hulle streetwise maak op ’n mooi manier. Ek wil hê dat hulle ook in groot skole tussen kinders van verskillende agtergronde hulle plek kan volstaan.

KAREN: Nadat ek en Leon rustig na mekaar geluister het, het ek van sy standpunte begin insien. Wanneer my kinders eendag gaan werk, gaan dit baie belangrik wees dat hulle met mense van verskillende kulture en agtergronde oor die weg moet kan kom.

Ons het tot die volgende besluit gekom: Ons stuur Marita en Ané na Afrikaanse staatslaerskole. Indien ons dit dan nog kan bekostig, beplan ons om hulle na Engelse privaat skole te stuur. Ons glo dat hulle teen daardie tyd nie net Engels goed genoeg onder die knie sal hê nie, maar ook genoeg mensvaardighede sal geleer het om in enige situasie uit te blink.

Deur te gesels oor julle verskillende maniere van doen en dink, sal jy jou man nie net beter verstaan nie, maar ook nuwe maniere kry om vir hom te wys jy is lief vir hom.

Wat is die gevaarlikste ding vir julle huwelik? Vind hier uit …