Jy is ‘n diamant in die Vader se hand!

“Soos ‘n diamant, harder as rots, so maak Ek jou kop. Moenie vir hulle bang wees, vir hulle skrik nie..”  -Esegiël 3:9 (AFR83)

Wat ‘n kragtige vers! Die ontwerp van die betrokke vergelyking, waarin ons voorkop deur God spreukwoordelik verhard word soos ‘n diamant,  dien om die moed en dapperheid van gees te beskryf waarmee ons Hemelse Vader ons as gelowiges wil toerus, sodat ons onbeweegbaar kan staan teen die aanvalle van die vyand.

Jy is ‘n individu, spesiaal, een uit ‘n miljoen en as gelowiges is nie een van ons van moeilike- en swaarkry tye gevrywaar nie, maar die Here gee aan ons uitkoms selfs in hierdie tye.  Deur al ons toetse en beproewinge heen, word ons karakter versterk en ons wysheid vermeerder.

Ons Hemelse Vader het ons oneindig baie lief en sien die mooi in elkeen van ons raak, meer kosbaar as edelstene is ons vir Hom. Daarom is dit ongetwyfeld Sy wil vir ons om sterk in Hom te wees. Ons vertroue moenie in sterflike dinge wees nie, maar ons moet elke oomblik van elke dag al ons vertroue plaas in ons lewende God, wat groter is as enige lewensstorm waarin ons onsself mag bevind.

Ons Hemelse Vader is ‘n lewende God en kragtig in dade!  Aan Sy goedheid is daar geen einde nie.  Altyd is Hy by ons en nooit sal Hy ons verlaat nie! Die Here verheug daarin wanneer dit met Sy kinders goed gaan. Moenie bang wees nie, staan sterk en hou moed! Vanuit elke storm sal daar ‘n kragtige getuienis gebore word! Al jou grootste hartsbegeertes lê net aan die ander kant van jou vrese.  Moenie die leuens van die vyand glo nie, staan vas in geloof in Hom en laat God toe om jou denke te vernuwe sodat jy die toekoms vreesloos kan aanpak!