Jy maak ‘n verskil

miskruier

Daar is tans 7,6 biljoen mense op die planeet Aarde, waarvan meer as 50 miljoen daarvan in Suid-Afrika woon.

Of die omvang daarvan nie genoeg is nie, voel ons soms asof ons maar net nog ‘n nommer by die werksplek is – ons insette en produksie word nie raakgesien of na waarde geag nie.

Ons gaan dan huis toe om ‘n maaltyd voor te berei, kinders met hulle huiswerk by te staan, klein kindertjies gebad en in die bed te kry, klere te was en te stryk, kerklike aktiwiteite by te woon, TV te kyk, oefeninge te doen, ‘n boek te lees en aandag te gee aan my eggenoot. Bloot vir die roetine om die volgende dag te herhaal, die dag daarna en die dag daarna.

Elke mens oordink op ‘n stadium die vraag: “Maak dit wat ek elke dag doen, tog iewers op die een of ander manier ‘n verskil?”.

Dit bring my by die miskruier. Ja, daardie insek waarvoor almal hulle neuse optrek. Die miskruier het die taak om mis in ‘n bolletjie te kompakteer en die bolletjie dan na sy ondergrondse huis te rol. Die rolwerk is nie altyd maklik nie, want daar is verskeie obstruksies in die pad en dikwels wil ander kansvatter miskruiers nog die bolletjie afvat. Maar wat is die doel van dit alles? Alhoewel die belangrikste doel van die mis is om as goeie voedingstowwe vir die miskruier en haar larwes te dien, het dit ook ‘n breër impak.

Onder die grond meng die mis en grond om organiese materiaal te skep. Dit verhoog dan die vermoë van die grond om water te stoor, asook ‘n verhoging van die voedingstowwe in die grond tot voordeel van die plante in die onmiddelike omgewing. Deur die mis bogronds te verwyder verminder die miskruier ook die bronne waarin ander skadelike insekte kan uitbroei. Die miskruier is egter salig onbewus van dié breër impak wat hy/sy het. Op die oog af gaan dit vir hom/haar net oor kos vir hom/haar en die larwes (volgende generasie). Gesamentlik maak al die miskruiers dus ‘n groot verskil.

Te midde van die rate race het elkeen van ons steeds ‘n roeping (calling) om te vervul. Ons DNA is verweef met sekere belangstellings, talente, fisiese en intellektuele vermoëns, asook emosies. Alhoewel die Bybelse opdrag is dat ons ‘n plig het om in ons gesinne se behoeftes te voorsien, is die opdrag ook dat ons die lig vir die wêreld moet wees, die sout van die aarde, die Evangelie verkondig en lief te wees vir ons naaste.

Ons raak ons medemens aan op die manier hoe ons ons daaglikse take verrig, om te gee, liefde uit te straal (ook teenoor hulle teenoor wie ons dit die minste wil wys), vriendelikheid, respek, nederigheid, na die natuur om te sien, ensomeer.

Die antwoord is dus: Ja, jy maak ‘n verskil. Jy besef dit soms net nie. Die verskil wat jy maak is ook veel groter as net jy en jou gesin. Jou optrede het ‘n rippel-effek waarvan jy nooit die omvang en waarde sal kan bepaal nie. Dit maak nie saak of jy voel dat God jou lei om ‘n nuwe fase in jou lewe te betree en of jy nou al meer as 20 jaar by dieselfde organisasie werk en jou lewe lank in diedelfde stad/dorp woon nie. Leef jou lewe voluit met die wete dat jy wel ‘n veskil maak, hoe gering jou bydrae ookal op die oog af mag lyk.