Kan ’n man en vrou net vriende wees?

0
1043
platoniese_vriendskap.png

“Ons is net vriende.” Het jy al dit gedink oor jou vriendskap met iemand van die teenoorgestelde geslag? Is so iets ooit moontlik? Twee verhoudings kenners deel hulle opinie oor hierdie vraag.

NEE

“Dit maak nie saak hoe suiwer die aanvanklike bedoeling van die vriendskap is nie.”
Lynette Beer is ’n verhoudingsterapeut en motiveringspreker.

’n Platoniese vriendskap is ’n opregte vriendskap met ’n persoon van die teenoorgestelde geslag sonder enige emosionele afhanklikheid en fisiese of seksuele betrokkenheid. So ’n vriendskap verander in iets diepers wanneer julle al hoe meer tyd by mekaar wil wees of al meer aan mekaar begin dink. Die oomblik dat julle fisiek raak en baie aan mekaar begin vat, is dit nie meer platonies nie.

’n Romantiese verbintenis tussen ’n man en ’n vrou is baie natuurlik. Ons is geskep om aangetrokke tot mekaar te voel. Ons het ’n innerlike seksuele dryfkrag wat die moontlikheid van seksuele omgang vergroot.

Wanneer iemand boonop aantreklik en sjarmant is en oor buitengewone sosiale vaardighede beskik, raak die verhouding nóg meer ingewikkeld. Verder kan jou geaardheid ook in die pad staan van ’n platoniese vriendskap met iemand van die teenoorgestelde geslag. Elke temperamentstipe het sekere behoeftes en sodra iemand dit vervul, is die kans groter dat jy tot daardie persoon aangetrokke sal raak.

Die eerste temperamentstipe hou van aandag. Vir jou is aanvaarding en goedkeuring baie belangrik. Dit maak jou van nature ontvanklik vir meer as net ’n platoniese vriendskap. Sodra iemand aan jou aandag gee en gedurig vertel hoe wonderlik jy is, verdiep jou gevoelens teenoor daardie persoon.

Vir die tweede tipe is gehoorsaamheid, ondergeskiktheid, erkenning en waardering vir wat bereik is, belangrik. Jy soek erkenning vir jou vermoëns. Wanneer iemand jou bewonder, versterk die band tussen jou en daardie persoon.

Die derde tipe geaardheid wil ’n stabiele omgewing en ’n sterk finansiële klimaat hê. Wanneer jou vriend jou ‘rots’ raak, word daardie behoefte vervul. En as dit vir jou lyk of hy finansiële sekuriteit kan bied, raak die aangetrokkenheid sterker.

Vir die vierde tipe is dit uiters noodsaaklik om gerespekteer en hoog geag te voel. As jy erkenning, begrip en emosionele bystand by iemand kry, sal jy al hoe meer van daardie persoon afhanklik raak. So verander ’n platoniese vriendskap in ’n emosionele verhouding.

Dis nie maklik om ’n platoniese vriendskap te handhaaf nie. Ek weet daar is wel ’n paar mense wat so ’n vriendskap geniet, maar dit is nie die reël nie.

JA

“ʼn Vrou het beide vriende en vriendinne nodig om gebalanseerd te wees.”
Annelene Schröder is ’n pastorale en verhoudingsberader

Die skeidslyn tussen mans en vroue se leefwêreld vervaag tans al hoe meer. Dit gebeur nie net by die werk nie, maar ook by wat ons vir ontspanning doen. Daar is al hoe meer gedeelde belange. Hierdie gemeenskaplike terrein is dikwels ’n plek waar goeie vriendskappe ontwikkel. ’n Man en vrou hou van dieselfde goed en stel in dieselfde dinge belang – nie noodwendig in mekaar nie.

Ons is as verhoudingswesens geskep. Jy het talle verskillende verhoudings, elkeen met sy eie aard. Daar is familiebande, kollegas, ’n huweliksmaat, vriende, vriendinne … Al hierdie persone word met ’n spesifieke rede na jou gestuur. Nie elke verhouding met ’n man is bedoel om romanties te wees nie!

Vriende help mekaar om te groei, en ’n man kan net soveel vir jou beteken as ’n vriendin. Een van die voordele van ’n vriendskap met ’n man is dat jy die kans kry om mans beter te leer ken en te verstaan.

Verkeerde verwagtings en bedoelings is die rede waarom sommige platoniese vriendskappe sneuwel. Sodra jy soekend is na iemand wat jou kan ‘red’, verander ’n platoniese vriendskap, maar dan was die bedoeling van die vriendskap van die begin af nie suiwer nie.

Ek het toevallig so ’n kosbare mansvriend; daarom kan ek ook uit ondervinding praat. Ons is al van skooldae af maats en hy het nog altyd oor my ‘gewaak’. Daar was nog nooit enige bedoeling van enigeen se kant af om meer as net goeie vriende te wees nie. Maar as jy byvoorbeeld in ’n ongelukkige, ongesonde huwelik is en ’n uitweg soek of ’n skouer om op te huil, kan dit ’n platoniese vriendskap in die wiele ry. Jy kan dit moontlik gebruik om jou ego te streel of beter te voel. Weereens kom dit neer op jou bedoeling met die vriendskap.

Dieselfde geld wanneer jy ’n platoniese vriendskap wil gebruik om jou kêrel of man jaloers te maak. Dit is nie net baie onregverdig teenoor jou vriend nie, maar jy gaan jouself meer skade aandoen as goed, want jy mag dalk jou man én ’n vriend verloor. Dis nooit die moeite werd nie.

’n Gesonde waardestelsel is die sleutel tot enige vriendskap. Die Woord leer ons dat vriende mekaar vorm en slyp. Ons word nie net deur vriende van dieselfde geslag geslyp nie. Jy het vriende en vriendinne nodig.

FORUM:
Het jy ʼn platoniese vriend? Gesels saam op ons forum