Kies jou kind se hart bo sy prestasies

0
35701
hetie brittz

Die druk op my kind om op skool te presteer word al hoe erger. Wat kan ek doen om haar te help om die stres en eise wat aan haar gestel word te hanteer?

Prestasiedruk op skool kan ewe erg raak vir ouers as vir kinders. Die belangrikste ding is om ’n “groot-prentjie-perspektief” te behou. Onthou, skool is eintlik net die voorprogram vir die lewe, dit is nie die hoofitem in die konsert nie. Dit is ook nie ’n voorspelling van hoe suksesvol jou kind later in die lewe gaan wees nie. As jou kind nie ’n toppresteerder is nie, is dit nie die einde van die wêreld nie. As jy so daaraan dink, kan jy ontspan. Want weet jy, skool is maar ’n klein stukkie van sy vorming vir die lewe.

Plaas die klem op die vaardighede wat jou kind elke dag aanleer en nie op die punte wat sy behaal nie. Die oomblik as jy jou fokus verskuif van prestasie na werklike groei en ontwikkeling, kan jy baie makliker positief bly oor ’n swakker punt op haar rapport.

Met goeie eetgewoontes, genoeg slaap en die regte motivering oorleef kinders eksamendruk

Effektiewe streshantering is belangrik. Dit beteken jy kan maar ’n paar van die minder belangrike take uit jou kind se dagprogram weglaat sodat daar nie onnodige druk op hom is nie en genoeg tyd is vir studeer.

Maak seker jou kind eet gesond. Vermy suiker en verfynde koolhidrate. Moedig hulle aan om te oefen, dit is een van die beste strategieë vir die hantering van enige spanning. As ’n kind reg eet en oefen, slaap hy ook sommer beter.

Om jou kind te motiveer beteken jy help hom om sy oë te fokus op ’n plekkie op die horison as iets vir hom op die huidige oomblik sleg is. Help hom om te konsentreer op dit wat aan die ander kant van die eksamen wag. Dit kan enigiets wees, byvoorbeeld ’n vakansie, ’n gesinsuitstappie of ’n beloning vir die voltooiing van die eksamen.

Onthou, kinders verskil. Party het eksterne motivering nodig: Jy wat gou inloer, eetgoedjies aandra, help met opsommings of net by hom sit, is genoeg aanmoediging. Dan is daar kinders wat hulleself intern kan motiveer. Hulle het die vermoë om byvoorbeeld op hoërskool te sê: “Nog net drie dae oor! Ek wil graag goed doen, want dan sal ek keuring kry vir die kursus waarin ek belangstel.” Jy moet weet watter een van hierdie twee tipes jou kind is. Dit is gewoonlik nie iets wat jy kan verander nie. Help dus jou kind op haar spesifieke manier om gemotiveerd te bly.

Behou perspektief: Jou kind se prestasies definieer nie wie sy is nie

Wat my betref, is dit glad nie ’n mislukking as ’n kind ’n vak druip nie. Ons mag nie na prestasies kyk weg van haar waarde as mens nie.

Die grootste fout van die prestasiekultuur waarin ons lewe, is om perspektief te verloor. Vra vir jouself: “In watter aspek van die lewe mag my kind nie misluk nie?” Byvoorbeeld: “Sy mag nie ander se lewens verwoes deur dwase besluite nie,” of: “Hy mag nie eendag ontrou wees in die huwelik en so ’n hele gesin vernietig nie.”

As jou waardesisteem sê ’n persoon is ’n sukses as hy gelukkige verhoudings het en sy skeppingsdoel in die lewe vervul, dan is prestasie nie alles nie. Dit bepaal nie jou karakter nie.

Jy kan jou kind help om druk en spanning te hanteer deur realistiese doelwitte aan die begin van die jaar te stel. Evalueer dan die doelwitte deurlopend. Begin deur vir jou kind te sê: “Ek gaan jou help om jou tyd en werkrooster te beplan. In jou eerste toestreeks of rapport kyk ons dan na jou punte en jy sê wat jy in elke vak wil behaal.” Dan kan julle langs elkeen ’n kort sinnetjie skryf oor wat hy moet doen om daardie doelwit te bereik. As hy nie die punte behaal het wat hy graag wou hê nie, kyk dan na die oorsaak. Het hy die werkslading onderskat of is huiswerk dalk nie volledig gedoen nie?

Let op, ouers moet nie die doelwitte stel nie. Kinders bereik die doelwitte wat hulle vir hulleself stel, nie dit wat ander vir hulle stel nie. Dit is skokkend om te sien hoe min ouers perspektief kan behou, en dit is hier waar kinders baie seerkry.

Beloon jou kind se harde werk, nie sy goeie punte nie

Die grootste no-no vir ’n ouer is om ’n kind te beloon of te straf vir akademiese prestasie of die gebrek daaraan. Straf en beloning het te doen met die hart van ’n kind. As ’n kind moedswillig ongehoorsaam is, moet hy gestraf word. As ’n kind ’n mooi gesindheid wys en sy bes doen, moet hy beloon word. Punte wys egter nie vir jou ’n kind se hart nie. Dit wys eerder sy aandagspan, belangstellings, begrip, kwaliteit van onderrig en nog ’n horde ander veranderlikes.

Beloon jou kind dus as hy getrou en hard gewerk het, maar geen straf of beloning vir punte is enigsins aanvaarbaar as ’n opvoedkundige strategie nie. Behou die groter prentjie. Moet nooit haar prestasie bo haar hart plaas nie. www.immergroenouerskap.co.za