Kies tussen verstandig en vinnig

As iemand ophou om verstandig te lewe, beland hy tussen die dooies. Wie plesier voorop stel, word arm; wie lief is vir wyn en lekker kos, word nie ryk nie.

Ons sluit die oordenkings oor keuses af. Ons lees vandag Spreuke 21:16-17:

As iemand ophou om verstandig te lewe, beland hy tussen die dooies. Wie plesier voorop stel, word arm; wie lief is vir wyn en lekker kos, word nie ryk nie.

Baiekeer in Spreuke word die beeld van twee paaie gebruik, om twee verskillende lewenskeuses teenoor mekaar af te speel. Daar is die roete wat die verstandige mens volg, en daarteenoor ’n ander pad wat makliker lyk.
– Daar is die verstandige pad: Die een wat dié pad stap, is ’n wyse mens. Dis ’n pad van geluk, van innerlike vrede, want dit is die lewenskeuse van iemand wat aan God behoort.
– En daar is die vinnige pad: Hierdie pad is dié van vinnige plesier, rykdom, weelde en wyn. Hier waarsku die Spreukedigter: Pas op as jy dié pad soek, onthou wat wyn aan jou kan doen. Dit skep die illusie van geluk en vrede, maar dit hou nie. Dit is die pad na geestelik doodsheid.

Nou moet ek en jy onsself evalueer. Elkeen moet eerlik die saak met homof haarself uitmaak: Op watter pad bevind ek my? Is ek op die verstandige pad waar ek die wil van God navolg en gehoorsaam aan Hom leef? Of is ek op die vinnige pad waarop ek smag na onmiddellike bevrediging (plesier, wyn en lekker kos)? Jy het die keuse. Vra dat die Here jou help om jou lewe te evalueer en die verstandige pad te kies – daardie pad wat lei na die ware Lewe.

Kom ons bid saam
Here, help my om duidelik te onderskei watter pad ek stap – die verstandige pad of die vinnige pad van plesier? Help my Here, dat ek eerlik met myself sal wees en u pad sal kies. Ek vra dit in Jesus se Naam. Amen.