Klim saam met liefie die suksesleer

0
200
suksesvolle_man.jpg

Agter elke suksesvolle man, staan ’n ewe suksesvolle vrou …

Hoof-uitvoerende beampte van McCarthy Beperk, Brand Pretorius, het dit alles. Met meer as 6 000 mense onder hom, ’n omset van R16 miljard per jaar en uitgebreide belange in die motorbedryf is daar één persoon wat hy uitsonder: Sy vrou Tillie, met wie hy 35 jaar getroud is en die ma van sy drie seuns. Brand bieg onbeskaamd dat Tillie lewensgroot agter hom én sy seuns se sukses staan.

Sy is my steunpilaar

“Sonder my vrou sal ek sukkel en beslis nie wees waar ek vandag is nie,” vertel Brand. “Tillie is altyd daar vir morele ondersteuning, raad en advies. Haar vaste beginsels en waardes beïnvloed my lewenskeuses en ek kan altyd by haar kersopsteek.” Haar intuïsie en mensekennis maak haar onmisbaar. “Tillie hou my nederig met my voete plat op die aarde, en herinner my dikwels dat als van ons Skepper af is,” lag hy.

“Sy was nog altyd bereid om ons huishouding onafhanklik te bestuur en die verantwoordelikheid om die kinders bykans alleen groot te maak, het vierkantig op haar skouers geval. Ons het saam besluit dat ons kinders sentraal tot ons lewe is en hulle opvoeding baie belangrik is. Daarom het Tillie alle loopbaanaspirasies prysgegee en haar tyd aan die gesin gewei.”

Ook wat geldsake aanbetref, voel Brand dat ’n suksesvolle huwelikspaar dieselfde doelwitte moet hê. “Deursigtigheid en vertroue is belangrik. En volle bemagtiging van beide partye in geldsake.”

Gee hom die ruimte om ’n sukses te maak

“Balans tussen werk en persoonlike tyd is altyd ’n tameletjie”, sê Tillie. Maar hulle gun mekaar die ruimte dat elkeen homself kan uitleef in dít wat vir hulle individueel belangrik is.

“Daar’s min persoonlike tyd. Die tyd wat ons wel saam het is kosbaar. Ons waak jaloers daaroor. Maar dis ook iets waarmee ek reeds vroeg in my huwelik kennis en vrede gemaak het. Ek wou nie die kinders ontwrig met ’n afwesige pa én ma nie en het uit my eie besluit om nie ’n voltydse beroep te beoefen nie.”

Noudat haar drie seuns groot en uit die huis is, het sy haar hande vol as vrywillige berader by die Life Line-organisasie en is verder betrokke by die opleiding en fasilitering van kursusse.

Vir haar hang sukses ten nouste saam met verandering, respek, nederigheid en vertroue tussen beide partye in ’n huweliksvennootskap. “Aanvaar verandering as ’n onafwendbare deel van die lewe en gaan dit tegemoet met ’n oop gemoed en ’n positiewe houding. Dit kan baie opwindend wees.”

“Wedersydse respek moet ’n gegewe wees tussen twee mense wat saam hulle lewenspad aandurf.”

Tillie waarsku dat daar vir mans in ’n suksesvolle posisie dikwels geleenthede uit alle oorde voordoen wat hom maklik kop kan laat verloor. “Dis net jy wat die naaste aan hom leef wat, in liefde, realisties moet bly en sy voete op die grond moet hou.”

As dit by geld kom, glo sy dat wedersydse vertroue ononderhandelbaar is. “Ons gun mekaar die vryheid en vertrou mekaar se oordeel ten volle as dit by finansies kom.”

Hoe kan jy jou man ondersteun?

“Dis belangrik dat ’n man met gerustheid in sy hart sy onverdeelde aandag aan sy beroep gee. Jou rol as vrou is om verantwoordelik te wees vir balans op alle gebiede van die huwelik. Waar kinders betrokke is, moet aan hulle behoeftes voldoen word, veral op emosionele vlak en moet jy en jou man tyd sáám met die kinders as ’n gegewe beskou. Dit dra by tot jou man se sukses. Wees die beskikbare oor om objektief te luister wanneer jou man dit nodig het, maar wees in eie reg onafhanklik en selfstandig. Vertrou mekaar ten volle. En bid elke dag vir jou man.”

Die uitdagings vir ’n vrou van ’n suksesvolle man

Brand self werk twaalf tot veertien uur per dag en is dikwels twee tot drie dae per week weg van die huis. Sulke tye is vertroue in mekaar van die allergrootste belang.

“Dis so moeilik om balans te handhaaf,” gesels Brand rustig. “Ek skiet ver tekort op hierdie gebied. Ek het nog nooit my voete op ’n gholfbaan gesit nie. Ek het ook nie juis stokperdjies om van te praat nie. Daar’s bloot net nie tyd nie.”

Wat vir hulle wel ’n kleinood is, is om sáám aan tafel te sit en eet, nie voor die TV nie! Hulle probeer ook twee kort vakansies en een lang vakansie per jaar, plus ’n naweek of twee, as gesin saam spandeer.

Verandering en groei is vir Brand belangrik. “Vroue verloor soms as’t ware haar eie identiteit as mens en leef déúr haar man. Ek glo elke vrou moet iets doen om ’n sin vir eie waarde te handhaaf. Daarom is dit so ongelooflik belangrik dat vroue moet leer om met verandering saam te leef en te groei, want na 35 jaar lyk die situasie waarskynlik heeltemal anders toe julle getroud is.”

“Dis belangrik dat vroue hul eie leefruimtes skep en onafhanklik van haar man se aandag optree en funksioneer. Mans weer, moet hulle sensitiwiteit behou en by hulle vrouens se lewe betrokke bly. Daar moet sterk gefokus word op gemeenskaplike belange soos godsdiens, jou gesin en vriende.”