Kom na My toe

Iemand het eenmaal gesê dat Ek honger en dors was … en julle het ’n kommissie benoem om My nood te bespreek.

Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie.
Romeine 3:12

Die Romeine met wie Paulus hier praat, het destyds ’n baie positiewe mensbeeld gehad. Hulle het geglo daar is genoeg goed in elke mens sodat hy of sy self die kwaad kon oorwin. Ook vandag is dit die heersende mensbeskouing. Julle bly vasklou aan die idee van die mens se wonderlikheid en dat julle darem nie so sleg is nie. Ja, baie van julle kry dit wel reg om ’n redelik aanvaarbare lewe te lei. Maar julle bly mens en wil maar te dikwels teen My, as julle God, wil kies.

Julle het My nodig om reg te leef. Julle moet besef dat julle nie julleself kan red nie. Ek, Jesus Christus, is en bly julle enigste Verlosser. Julle is onmagtig om iets aan julle gebrokenheid te doen. Eers wanneer jy by die punt kom waar jy uitroep: “Ek kan my nie verweer nie, ek is saam met die hele wêreld strafwaardig voor U!” breek My genade deur.

As mens dink jy redding lê in jouself en nadat jy elke selfreddingskema probeer het, besef jy dat jy sondig, gebroke en stukkend is. Dan besef jy opnuut hoe nodig jy My as jou God het. Party gelowiges dink hulle hoef hulle nie oor sonde moeg te maak nie omdat dit My plig is om te vergewe. Ek is dan so vol liefde. Ek duld egter nie sonde nie. Ek het jou as sondaar lief, maar Ek haat sonde.

My kind, gelukkig het jy nie nodig om op jouself of aardse dinge te vertrou om jou heel te maak nie. Jy kan op My vertrou. Ek is betroubaar. Wanneer jy na My toe vlug, ontvang Ek jou met ope arms. Ek maak jou skoon van al jou ongeregtigheid. Wat ’n voorreg om My kind te wees! My genade is onbeskryflik groot. Wees dankbaar dat Ek jou jou sonde nie meer toereken nie. Loof My daarvoor!