Kwaliteit keer uitrafeling

0
167
son.png

Wanneer jy soggens intiem met die Here in gesprek is, vra Hom wat Hy wil hê jy daardie dag moet doen.

Sorg dan dat jy getrou aandag gee aan die sake wat Hy vir jou uitwys. Wanneer jy God sy regmatige plek en tyd in jou lewe gee, gee Hy vir jou vrede en rustigheid om alles te doen wat jy moet doen. Hy leer jou om die tyd uit te koop en elke geleentheid ten beste te benut.

Ons wat aan God behoort, weet dat ons sy lig oral moet laat skyn. Ons moet die kosbare lig van Jesus begin uitdra aan ander rondom ons. Maar hóé moet ons daardie lig laat skyn? Hóé dra ons dit uit? Meer nog, hoe vind ons altyd die tyd in ons besige dag om dit ook nog te doen?

Eerstens moet jy Hom vra om sy lig in jou lewe te laat inskyn. Oral, in elke hoekie en elke donker kol. Bring jou hele lewe onder sy lig en vra vergifnis vir al die donker kolle wat Hy uitwys. Eers nadat jy jou hart geheel en al vir die Here gegee het, kan Hy deur sy Gees die wonderlike rykdom van sy planne vir jou oopbreek. Eers dan verstaan jy stukkie vir stukkie die dinge wat God vir jou in gedagte het. Hy openbaar dit deur sy Woord aan jou. Voor die Gees nie die Woord vir jou oopbreek nie, sal jy nie veel verstaan nie. Die Gees wil graag ook vir jóú helder oë en verstand gee sodat jy kan verstaan wat God se roeping vir jou inhou. Spesifiek vir jóú.

Daarna kan jy die Here vra om jou hart te bewerk sodat jy regtig die nood en ellende van mense om jou sal opvang en verstaan. Só, dat jy jou hande sal uitsteek en sê: “Here, hier is ek tot U beskikking. Ek wil doen wat U wil hê ek moet doen … Gebruik my asseblief in u groot genade!”

God kan en wil jou gebruik. Het Hy jou dan nie toegerus met sy Heilige Gees en die kosbare gawes van sy Gees nie? Hou op om te dink dat jy niks werd is vir God nie. Hou op om te dink dat jy maar net in die groot stroom moet beweeg en sommer net moet ronddobber! Wees daar vir Hom as sy hande en voete, sy ore en oë.

Vra die Here om jou ore oop te maak sodat jy die mense om jou se nood en verlange kan hóór; dat jy sal kan verstaan watter houe die lewe hulle toegedien het. Luister met jou hart en nie net met jou ore nie, en vang so die woorde agter die woorde op … daar in die supermark, by die Bybelstudie of waar jy ook al gaan. Oë en ore wat die hartseer, depressie en moedeloosheid in ander kan sien; wat kan sien dat mense se lewe nie mooi en lekker is nie; wat die geknakte riet en die dowwe lamppit kan uitken.

Wanneer jy dan sien en hoor en verstaan, kan jy regtig eers begin doen. En wanneer jy reageer op al hierdie dinge wat die Vader jou gewys het, is jy besig om sy lig uit te dra. Een woordjie van jou, een liefdevolle gebaar, kan die wêreld se verskil maak aan ’n persoon se donker nag – en ook jou eie donker nag verhelder!

Aanvanklik, wanneer die heerlike lig van Jesus jou lewe verlig en die Heilige Gees jou lewe vul, probeer jy oral by die werk van die Here betrokke raak. Jy besoek siekes, jy doen mooi dinge vir ander mense in nood en jy getuig teenoor dié wat verlore gaan. In dié proses om iets “goeds” te doen deur dade van dankbaarheid, kan jy maklik “uitgerafel” raak.

Gelukkig dien ons ’n God wat medelye met ons menslikheid en tekortkominge het. Die Here wil nie hê dat ons moet uitbrand nie, ook nie dat ons onbruikbaar moet raak deur ongedissiplineerdheid en ordeloosheid nie. God verwag nie van jou om by elke plek waar daar nood is, betrokke te raak nie. Vir die Here is dit baie belangriker dat daar orde en dissipline in jou lewe is as dat jy by alles en almal betrokke moet wees. Daarom verwag God van jou om jou lewe sinvol te organiseer deur prioriteite te bepaal. Die Heilige Gees leer ons om presies te hoor wat God van ons wil hê sodat ons slegs dié goeie dade doen waarvoor Hy ons bestem het.

As jy verstandig wil lewe, moet jy vir God vra om jou prioriteite vir jou te orden. Gehoorsaamheid aan Hom en aan sy wil moet jou voorkeur word. Koop die tyd uit en doen slegs wat die Here van jou verwag –  nie méér nie, maar ook nie mínder nie.

Ek gaan op my pad deur die lewe maar een keer.
Laat my daarom elke opregte daad van liefde wat
ek kan, nou doen; laat my dit nie uitstel of nalaat nie.
Want ek sal langs dié weg nooit weer gaan nie.

~ Etienne de Grellet ~