Laaste Woorde

Hierdie laaste jaar het ons baie stil oggende langs ‘n reus deurgebring. Hy was nie 2 meter in lengte nie, maar hy het ‘n groot hart gehad.

My Kubaanse oupa was vir 70 jaar getroud, het hard gewerk en het baie mense liefgehad. Hy was die patriarg en middelpunt van ons familie en sy dood was vir ons ‘n ongelooflike verlies.

Wanneer jy weet dat jou tyd beperk is, is elke oomblik met ‘n wyse man heilig. Jy wil luister. Elke woord is belangrik. Elke gesprek is betekenisvol.

Die lewe is moeilik. Paulus het dít beter verstaan as wat ons ons kan indink. Hy het elke dag van sy lewe vervolging, openbare vernedering, aanklagte en uiterste teenkanting ervaar, alles vir Christus. Maar deur dit alles, het een ding konstant gebly in Paulus se lewe: die krag van Christus was groter as enige probleem wat hy in die gesig gestaar het.

Paulus wil hê jy moet weet: God sal jou die krag gee om dít wat hierdie mal wêreld na jou kant toe laat kom, tegemoet te kom. Jy mag teenkanting ervaar, maar God gaan jou innerlike sielskrag en ywer gee. God sal altyd sterk vir jou opkom. In jou swakste oomblikke, sal jou Abba Vader voorsien wat jy nodig het.

Paulus se passie om die Goeie Nuus van die evangelie te verkondig, het nie gekwyn nie. Selfs in die gevangenis het hy voortgegaan om die naam van Jesus te noem en mense na die hoop van verlossing te wys. Dit is ons opdrag. Ja, ons lewens mag in onrus wees, maar beproewing bied ‘n platform vir ons om ander te vertel van die Verlosser wat ons krag gee om dinge te oorkom.

Ja, ons het ‘n vyand. ‘n Leeu kan brul, maar hy kan nie jou siel verslind nie. Jy is ten volle beskerm deur die God wat elke tree van jou reis saam met jou wandel, totdat Hy jou na die hemel toe neem. 

Paulus se finale uitdaging aan ons:

Die Here sal my red van elke onheil en my behoue in sy hemelse koninkryk bring.  Aan Hom kom die eer toe tot in alle ewigheid! Amen.

Paulus het teenstanding vanuit ‘n posisie van oorwinning ervaar, omdat hy ten volle vertrou het in sy Verlosser.  My susters, ons roeping is om die Een te loof wat ons reeds verlos het en wat voortgaan om ons te beskerm en te voorsien in elke behoefte. God se kragtige teenwoordigheid sal jou nooit verlaat nie, en Hy het ‘n groter doel vir watter probleem jy ookal vandag mag ervaar.

Mag ons, soos Paulus, ons lewens leef tot die eer van God tot met ons finale asemteug. Mag ons laaste woorde spreek van God se getrouheid.