Leef Vry en Vasgeanker!

“..Eending doen ek:  Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is.  Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus.”  -Filippense 3:13-14 (AFR83)

Om voluit te leef is om vry en terselfdetyd vasgeanker te lewe.

Is dit nie wonderlik om te weet dat jy aan Christus behoort en Hy jou Syne gemaak het nie!  Niks oortref daardie innige opgewondenheid en passie om Hom beter te leer kan nie. Maar dan waarom voel ons soms so onseker? “Is ek waardig, is ek werklik goed genoeg?”  Die goeie nuus is, “JA! Jy is vir seker!”. Jy is vrygespreek van sonde en dit nie as gevolg van jou eie goeie werke nie, maar deur jou geloof in Jesus Christus!  Jesus het alreeds die prys vir jou verlossing volkome betaal!

Dis belangrik vir ons om te bid en die Here vir ‘n gees van onderskeiding en wysheid te vra, wanneer ons dit kort kom, veral daardie tye wat daar ‘n kaleideskoop van stemme in ons kop kom nesskrop.

Hou net vas aan elke belofte van God vir jou. Ons almal twyfel soms, maar staan vas. Onderskeiding en wysheid kom met tyd, soos ons groei in volwassenheid in ons wandel met die Here.  Hoe dieper ons Hom leer ken deur Sy Woord, hoe meer en meer sensitief raak ons vir daardie sagte, stil stem van die Heilige Gees wat spreek tot ons harte met ontsagwekkende outoriteit.

Ons kan alleenlik groei wanneer ons onsself volkome los maak van wat agter is en soos Paulus dit so pragtig stel, ons inspan om die wenstreep te behaal!  Soos ons dan die waarheid leer ken, sal die waarheid ons ook vry maak.  Hierdie waarheid leer ken ons deur in Jesus Christus te bly en Sy Woord te koester in ons harte en daarop te mediteer dag en nag.

Ja! Om voluit te leef is om vry en terselfede tyd vasgeanker te wees!