Leer jou kind om die regte keuses te maak

2373

Die moeilikste van ma-wees is die besluite wat jou kinders neem wat hulle toekoms kan beïnvloed. Jy moet hulle nou reg leer, want jy kry nie weer ’n kans nie.

’n Voorligtingsielkundige, dr. Anthony Costandius, sê: “As ’n tweejarige ’n tantrum gooi en daarna sy sin kry, leer sy ouers hom dat dié gedragskeuse tot positiewe resultate lei, gevolglik hou hy aan met sy onaanvaarbare gedrag. Gee daarom vir jou kind duidelike riglyne en gedragsopsies.”

Maak jouself gereed daarvoor dat jou kind op grond van jou reaksie ’n keuse gaan uitoefen wat dalk nie die regte een is nie. Maak seker dat jy die toepaslike gevolge laat gebeur.

Hulle moet weet wat reg en verkeerd is

Praat van jongs af oor allerhande kwessies waarmee jou kinders te doen kan kry, soos die nadele van goeters gaps, rook en dwelms. As hulle klaar goeie riglyne het, sal hulle groter vrymoedigheid hê om jou te vertel as ’n maatjie iets leliks gedoen het.

Vooraf kennis sal hulle oor ’n situasie laat dink. Dan is dit makliker dat hulle gevoel hulle sal lei sodat hulle self die regte besluit sal kan neem.

Dis ook belangrik dat hulle moet weet waar die perke is. As hulle ’n besluit geneem of keuse gemaak het, moet hulle daarby hou.

As jy byvoorbeeld sê ons gaan eers bad en dan ’n storie lees, hou daarby. Of as hulle maats genooi het, moet hulle met hulle speel, selfs al wil die maats iets anders doen as waarvoor hulle lus het. Die kuier was hulle keuse en hulle moet daarby aanpas.

Kinders moet ook weet dat elke besluit ’n gevolg het. As daar ’n stryery in die motor is, kan iemand seerkry of kwaad word, of julle kan in ’n ongeluk kom.

Lê die regte beginsels vroeg genoeg vas

’n Ouer is die kind se rolmodel. Jy het ’n groot invloed op die soort mens wat sy eendag sal wees. Lê die regte waardes betyds vas, want as jy jou kom kry, is sy groot en uit die huis.

Leer jou kind om altyd eerlik te wees oor haar gevoelens en oor dit wat sy regtig wil hê – haar behoeftes. Dit begin reeds by die klein dingetjies. Sy moet nie net ’n keuse maak omdat haar boetie sê hulle gaan iets doen en dit dan self ook doen nie. Elkeen moet self besluite kan neem.

Liefde is groter as enigiets. Kinders moet weet dit is ’n voorreg om te kan liefhê en om liefde te ontvang.

Selfvertroue is ook uiters belangrik. Deur julle aanmoediging en erkenning dat elkeen uniek en spesiaal is, kan hulle leer dat hulle waarde het. Lig altyd die positiewe oor jou kind uit en sê dit vir haar.

Dit is moeilik vir tieners om openhartig te wees

Kinders kry soms die idee dat ouers nie regtig in hulle belangstel nie. Veral tieners is bang vir verwerping. Hulle wil uit hulle eie foute leer en hou nie daarvan dat iemand heeltyd oor hulle skouer loer nie.

Tieners weet dat hulle anders oor dinge dink en vrees hulle ouers se reaksie daarop. Hulle wil nie hulle ouers teleurstel nie en bly dan eerder stil oor dinge wat vir Pa en Ma kan skok.

Jou vyftienjarige klap toe as hy voel dat dit waarmee hy besig is, verkeerd is. Dis makliker om stil te bly en konfrontasie te vermy sodat julle reaksie hom nie kan laat skuldig voel nie.

Gereelde eerlike en openhartige gesprekke tussen julle is broodnodig. Onthou: Hoe jy praat, is belangriker as wat jy sê. Sowat 90% van jou boodskap bestaan uit jou lyftaal. Dis belangrik om jou ware gevoelens oor te dra, maar die boodskap moet wees dat dit in liefde is.

Bly gefokus op die belangrikheid van julle verhouding en moenie toelaat dat beuselagtighede ’n wig tussen julle indryf nie. Dan kan hulle drome koester en eendag gelukkige mense wees.