Leer jou kind om haarself te handhaaf

1678

Solank jy jou kinders nog onder een kombers kan toemaak, is dit maklik. Die dag as hulle egter by jou deur uitstap, stap hulle ’n harde wêreld binne.

Hoe gemaak om jou kleuter, tiener en jong volwasse kind se karakter te ontwikkel en te bou sodat sy selfstandig kan wees en volwaardig haar plek in die samelewing kan inneem?

Liefde vorm die basis van elke mens se lewe

Jou kinders moet weet dat jy ontsettend lief is vir hulle. Dis die één boodskap wat oor en oor by hulle tuisgebring moet word.

Dit moet ook verder gaan. Oorlaai hulle met liefde, maar leef dit ook uit in jou eie verhouding met God en ander mense. Hulle leer meer uit dit wat jy as ouer doen, as uit al die dinge wat jy sê.

Die geestelike ontwikkeling wat hieruit vloei, lê die fondament. Alles wat jou kind nodig het – wysheid, liefde, sukses, geluk en die ewige lewe – lê opgesluit in die blaaie van die Woord.

Liefde beteken veral om ’n beskikbare ma te wees. Hoe anders gaan jy weet wanneer hulle jou nodig het? Hoe meer jy in jou kroos se basiese behoeftes voorsien, hoe meer gee jy hulle vleuels om later op hulle eie te kan vlieg. Hulle het nie die duurste en beste goed nodig nie – beskikbare ouers is oorgenoeg.

Prent van kleins af die uniekheid en kosbaarheid van familiebande by hulle in. Spesiale feestye is ’n geskenk wat nog jare later vir wonderlike herinneringe sal sorg. Gesins- en familietradisies gee sekuriteit en vorm ’n basis waarvandaan kinders met vertroue kan rondbeweeg.

Selfvertroue help hulle staande bly ten spyte van probleme

’n Gesonde selfbeeld is ’n belangrike sleutel tot geluk en sukses. Wees bewus daarvan en gun jou kind elke ontwikkelingsfase. So kan jy haar ondersteun en vertel wat besig is om met haar te gebeur, veral as die hormone begin inskop! Dit is die enigste manier om haar te help om haarself te verstaan en goed oor haarself te voel.

Jy was dalk in die eerste netbalspan en nou verwag jy onbewustelik dat jou dogter ook in sport moet uitblink. Sy is egter ’n boekwurm wat ure op haar bed lê en lees. Moet haar nie in ’n spesifieke rigting druk nie – sy het die reg om te wees wie sy wil wees. Maak seker jy ken haar temperament sodat jy haar nie frustreer nie.

Geen twee mense is dieselfde nie. Elkeen moet gegun word om teen sy of haar eie pas te ontwikkel. Tweede en derde kinders kan anders, maar net soveel, liefgehê word as oudstes.

Die tyd dat kinders gesien en nie gehoor mag word nie, is lankal verby. Hulle mag ’n sê hê. Wanneer hulle die vrymoedigheid het om hulle behoeftes en wense uit te druk, voel hulle ook meer geliefd.

Leer hulle sinvolle waardes, maar leef dit ook self

Om werklik mens te word, en dan ook een met waardes en norme, is ’n groot uitdaging. In hierdie wêreld word alles behoorlik op ’n skinkbord vir kinders aangebied.

Die beste is om liefdevolle grense te stel en goeie waardes van kleins af by hulle te kweek. Toewyding, integriteit, gehoorsaamheid, diensbaarheid, nederigheid, begrip vir ander se sienings, volharding en uithouvermoë vorm alles deel daarvan.

Dit is jou plig as ouer om jou kroos oor moontlike slaggate in te lig. Dit vra natuurlik van jou om óók ingelig te wees. Doen die moeite om te weet wat in die kuberruim aangaan, al is tegnologie nie jou sterk punt nie.

Jou kinders moet weet hulle kan oor enigiets met jou praat. Hulle het ’n uitlaatklep en ’n klankbord nodig en julle verhouding is presies wat hulle sal voorberei vir die lewe se houe. Ouers se liefde is kommunikasie deur woorde en dade wat die versekering gee dat hulle enduit beskikbaar sal wees.