Luister, manne

“Jammer dat mans so selde hoor
As hulle vrouens vir hulle knor;
Dit is maar so – hulle kan maar praat,
Ons luister tog nie na hul raad.
Dat dit so is, het Klaas Geswind
Een donker nag ook uitgevind;
Hy’t lelik in die knyp geraak,
Toen hy terugry van die Braak.”

Die bogemelde is ‘n aanhaling uit die gedig “Klaas Geswind En Sy Perd” wat deur F.W. Reitz, wat in 1889 tot die President van die eertydse Vrystaatse Republiek verkies is, gedig is.

Hoe is dit dan dat ‘n man/seun nie altyd te geredelik ‘n ontvanklike oor vir die die stem van ‘n vrou/meisie het nie? Navorsing toon dat mans se aandagspan slegs 6 minute is wanneer hulle met vrouens kommunikeer, terwyl hulle gemiddeld to 15 minute met ander mans kan kommunikeer. Die gunstelling onderwerp onder mans is sport, toon die navorsing. Tog is die nr. 1 vaardigheid wat die meeste mans onder die knie wil kry, die vaardigheid om ‘n goeie luisteraar te kan wees.

Maar wat kan ‘n vrou dan doen om te verseker dat ‘n man regtig luister na wat sy te sê het? Daar is al baie boeke oor die onderwerp geskryf en ons sien dikwels in rolprente hoe hierdie “probleem” op komiese wyse raakgevat word. Ek lees onlangs dat Dr. Rober Leahy, Ph.D. van die Amerikaanse Instituut vir Kognitiewe Terapie in New York die volgende 10 geheime geidentifiseer het sodat ‘n vrou ‘n man se aandag langer kan vaspen:

  1. Kies die regte tyd – ‘n Vrou het soms die behoefte om gehoor te word die oomblik as sy ‘n gedagte het of emosie ervaar, terwyl die man se aandag by iets heeltemal anders is. Vir die vrou – Is daar dalk ‘n beter tyd om oor die spesifieke onderwerp te praat. Vir die man – Gee jou eggenoot ‘n kans om te sê wat sy op die hart het.
  2. Redigeer (edit) wat jy sê – Lang, uitgerekte verduidelikings is geneig om ‘n man se belangstelling te verloor. Dink aan wat belangrik is en fokus daarop.
  3. Pause en vra terugvoer – Soms hou jy as spreker net aan met praat en praat. Jy mag dalk dink dat as jy ophou praat gaan die man die gesprek oorvat, dus hou jy net aan en aan. Maak dit ‘n tweerigting gesprek. Pause, reflekteer en vra terugvoer.
  4. Waak daarteen om dinge te oordryf – Soms voel ‘n vrou dat die enigste manier om gehoor te word, is om dinge baie erg te laat klink. Probeer dinge in perspektief hou, om by die feite te hou. Hou by ‘n kalm stemtoon en moenie weggevoer raak nie.
  5. Moenie aanval nie – Om jou luisteraar aan te val of oor te veralgemeen gaan waarskynlik sorg dat hy nie aandagtig luister nie. Dit beteken nie dat jy nie jouself kan laat geld nie, maar bloot dat jy nie in ‘n dreigende omgewing kan kommunikeer nie.
  6. Sê vir ‘n man indien jy ‘n probleem wil oplos of jou gevoelens wil deel – Vroue wil soms net na geluister word sonder om ‘n oplossing vir die probleem te wil hê, net hulle emosies na vore bring en voel hulle word ondersteun. Mans aan die ander kant is taak geriënteerd en will oplossings vir probleme vind. Mans moet dus kan luister net om te luister.
  7. Luister is nie saamstem nie – Soms voel ‘n vrou die man moet saamstem met alles wat sy sê en net so onsteld wees oor die onderwerp as wat sy is. Luister behels hoor, verstaan, reflekteer en die verwerking van inligting. Ons kan dus na mekaar se standpunte luister sonder om noodwendig daaroor saam te stem. Ons is verskillende mense.
  8. Respekteer raad – Indien jy na geluister wil word, moet jy bereid wees om na die luisteraar se raad te luister. Jy hoef nie van die raad te hou of dit te aanvaar nie.
  9. As jy ‘n probleem verduidelik, verduidelik ook ‘n oplossing – Alhoewel ‘n vrou soms net haar gevoelens wil beskryf, moet sy egter soms ook bereid wees om ‘n oplossing vir die probleem te kan verduidelik. Om ‘n oplossing te verkry kan jou bemagtig laat voel.
  10. Ondersteun die ondersteuner – Die ander persoon luister na wat jy op die hart het. Dit mag dalk nie juis pret wees vir die luisteraar nie, maar hy/sy luister tog. Ondersteun dus die persoon wie na jou luister. Bedank hom/haar wie na jou luister.

Dit blyk derhalwe dat om ‘n goeie luisteraar te wees, nogal ‘n soort vaardigheid behels. ‘n Vaardigheid waaraan ons moet werk tot voordeel van beide. Ons is daar om mekaar te ondersteun. Luister dus met die doel om regtig te luister.