Lydensweek

0
472
Jesus_voor.png

Dit is hierdie week Lydensweek.  Dit staan ook bekend as die Heilige Week. In hierdie week (voor Paasfees) dink ons spesifiek aan die lyding wat Jesus die laaste sewe dae voor sy kruisiging deurloop het. ‘n Spaanse non met die naam Egeria het in die vierde eeu na Palestina gereis en vertel onder andere vir ons hoe die kerk in Jerusalem die lydingsweek gevier het. Die boek is in Latyn geskryf, en is in talle moderne tale vertaal. Hierdie vrou se reisverhaal bied ‘n mens die geleentheid om te kyk hoe die rituele in die vierde eeu in die kerk in Jerusalem gelyk het. Gaan lees gerus hierdie boek as jy dit in die hande kan kry, en lees sommer ook hoe die Kerk die Lydenstyd van Jesus gedenk het.

Maar die belangrikste boodskap wat ons seker in hierdie tyd kan oordink, is die feit dat Jesus gely het. Pyn en lyding is mos een van die grootste vraagstukke waarmee die mens nog deur alle eeue heen geworstel het. Die vraag wat seker die heel meeste in hierdie verband gevra word, is hoekom laat God dit toe. Ons vra veral hierdie vraag wanneer kinders van die Here ly en swaar kry. Die vraag veronderstel amper dat dit te verstane is dat ongelowiges ly, maar gelowiges mag darem nie ly nie.

In hierdie week word ons herinner aan die feit dat Jesus as Seun van God pyn verduur het terwyl Hy op die aarde was. Waarom verwag ek om vrygestel te word van pyn as selfs Jesus nie pyn vrygespring het nie? Geloof bied geen ontsnappingsroete van pyn aan ons nie.  In Matteus 8:17 maak Matteus die woorde van Jesaja 53:3-4 op Jesus van toepassing. Daardie verse lui soos volg:

Hy was verag en deur die mense

verstoot,

’n man van lyding wat pyn geken

het,

iemand vir wie die mense

die gesig wegdraai.

Hy was verag,

ons het hom nie gereken nie.

4Tog het hy óns lyding op hom

geneem,

óns siektes het hy gedra.

Maar ons het hom beskou

as een wat gestraf word,

wat deur God geslaan

en gepynig word.

Jesus se pyn het redding vir ons gebring!