Maak God prioriteit in jou lewe

3130

Al die regte goed kan op jou aardse getuigskrif staan, maar dis nie te sê dat dit God beïndruk nie. Hoe kan jy Hom tevrede stel?

MAANDAG

Maak heel eerste tyd vir Hom in jou dag

Om iets ’n prioriteit te maak is om voorrang daaraan te verleen of om spesiale aandag aan ’n saak of ’n persoon te wy. Daarom word daar gewoonlik gesê dat ’n mens baie seker moet maak dat jou prioriteite reg is. Jy moet die meeste aandag gee aan die dinge wat die belangrikste is.

Prioriteite is nie noodwendig iets wat dringend is nie. Dit wys wel of iets belangrik genoeg vir jou is om tyd te maak daarvoor. Iemand verduidelik dit soos volg: “Ek het geleer dat ons enigiets kan doen, maar nie alles nie… ten minste nie op dieselfde tyd nie. Dink daarom in terme van jou prioriteite nie wat om te doen nie, maar wanneer jy dit gaan doen.”

Die verskil in optrede van die twee susters Marta en Maria is ’n goeie voorbeeld van wat die regte prioriteite in Jesus se oë is. Lukas vertel hoe Marta geskarrel het om alles gereed te kry, terwyl haar suster uitgeglip en na Hom gaan luister het. Jy sou jou dalk lekker vervies het vir jou sussie wat jou los om alleen kos te maak, terwyl sy doodluiters by die gaste gaan sit!

Maar dan volg die verrassende mooi getuigskrif, nie vir die besige Marta nie, maar vir haar oënskynlik lui suster aan Sy voete.

Mag dié God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag Hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir Hom aanneemlik is (Heb. 13:21).

DINSDAG

Hou jouself besig met hemelse dinge

Kunstenaar en skrywer Elise Grey het ook al gewonder wat ’n vrou oulik maak. “Die antwoord lê nie in haar vermoëns nie, maar in haar voorkeure. ’n Oulike vrou is mooi van buite, maar dis minder belangrik as haar innerlike skoonheid.

“Omdat ’n mens die Here liefhet, dien jy Hom! ’n Vrou na God se hart is iemand wat Hom persoonlik ontmoet het en ken. Ná hierdie ontmoeting probeer sy om Hom dag vir dag beter te leer ken en ontwikkel sy ’n behoefte om meer en meer so te word.”
Kies die beste deel. Marta het ’n dienende hart gehad en daarmee is niks fout nie. Maar in haar ywer om te dien en haar gaste tevrede te stel, het sy vergeet waaroor dit eintlik gaan. Dit het gegaan oor die Mens vir wie sy dit doen en nie oor die saak nie. Daarom moes sy hoor dat Maria die beste keuse gemaak het.

Dit kan baie moeilik wees om te glo dat jou besittings – jou mooi huis en modieuse klere – ook maar verbygaande dinge is. Dit kan selfs moeilik wees om te glo dat die mens wat die wil van God doen, vir ewig lewe. Gelukkig kry jy weer nuwe moed om die regte dinge te doen as jy weet dat hierdie wêreld eendag tot ’n einde sal kom.

Die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe (1 Joh. 2:17).

WOENSDAG

Doen goeie dinge met die regte hart

Dit waarmee Marta besig was, was nie verkeerd nie, maar dit moes nie haar hoogste prioriteit wees nie. Al die goeie dinge wat ons doen, kry nie noodwendig die regmerkies nie, maar eerder die gesindheid waarmee ons dit doen.

Dit is belangrik om ’n hart te hê wat so opreg is dat jy bereid sal wees om alles (ook Sy dinge!) opsy te skuif sodat jy tyd saam met Hom kan deurbring.

“God wil my hele hart hê én my toewyding,” skryf Elizabeth George in haar boek A Woman after God’s Own Heart. “Wanneer ek kies om dit vir Hom te gee en om totaal vir Hom te leef, maak my lewe saak in Sy oë. Hy wil Nommer Een wees in my lewe, die prioriteit bo alle prioriteite!” Maria het die besluit geneem om die één ding te kies wat werklik saak maak. Haar keuse was om tyd in aanbidding deur te bring. Sy het verstaan dat daardie kosbare tydjie juis vir haar krag en die regte perspektief sou gee om al die ander dinge waarby sy betrokke was, met nuwe krag en met die regte hart te doen.

Daardie tydjie wat jy in jou dagboek aanteken en wanneer jy jou afsluit van die gewoel en net stil raak, is nooit gemors nie. Die resultate daarvan sal tot in ewigheid ’n verskil maak. Dit kan nooit op jou hemelse getuigskrif doodgetrek word nie.

Ek verwag liefde eerder as offers, toewyding aan My eerder as brandoffers (Hos. 6:6).

DONDERDAG

Bid en vra hoe jy jou tyd moet indeel

Dis vir seker nie maklik om nee te sê wanneer iemand jou tyd of aandag vra nie. Die meeste vroue is mos people pleasers! Hoe dan gemaak as jy so besig is en net nie by alles uitkom nie?

Raak stil en probeer uitvind hoekom jy so ’n dolle pas handhaaf. Jy kan nie alles vir almal wees en alles vir almal doen nie. Prioritiseer volgens die situasie, jou gawes en die bronne tot jou beskikking. Dit wil sê, raak rustig, en doen net waarvoor jy tyd het en waarvoor jy kans sien.

Herbeplan jou lewe deur vir jou Pa te vra om jou te help besef wat jou regte waardes en prioriteite moet wees. Leer om nee te sê op ’n mooi manier. En sê ja vir die dinge wat jou opgewonde maak. Hou op skuldig voel!

Wees ’n Maria. Maria het beslis nie in die 21ste eeu met al sy eise geleef nie, dink jy waarskynlik. Hoe volg ’n moderne vrou, wat haar man, baas, kinders, kerk en gemeenskap tevrede moet stel, haar voorbeeld?

Die beste manier is om eers te stop en te vra wat God se wil is. Vóór jy dus in ’n situasie instorm, moet jy eers vra: “Wat wil U hê moet ek dink, doen of sê?” Vertrou dan die Gees om vir jou die regte leiding te gee.

Dit is die gees in die mens wat die mens insig gee, die gees wat van die Almagtige af kom (Job 32:8).

VRYDAG

Begin jou dag op die regte manier

Iewers in jou dag gaan jy iemand raakloop wat jou met ’n gevoellose opmerking sal seermaak. Nou het jy die keuse om tipies menslik te reageer en jouself met ’n bytende antwoord te verdedig. Of jy kan vinnig in jou gedagtes vra: “Help my! Hoe moet ek dié situasie hanteer?”

Op hierdie manier gee jy erkenning aan Hom en bring jou gedagtes in Sy teenwoordigheid. Jy sal die antwoord op baie verskillende maniere kry. Jy kry dalk ’n gedagte wat by jou opkom. Of jy ervaar vrede in jou hart wat sal keer dat jy op jou beurt iets kwytraak wat die ander persoon kan seermaak. Wees dus fyn ingestel op wat in jou kop aangaan.

Die keuses wat jy maak, moet weerspieël dat jou Pa jou eerste prioriteit is. Verbind jou dus elke dag op hierdie manier. Wys dat jou hart op die regte plek is deur elke oggend ’n nuwe ooreenkoms te maak. Jy kan dit in die vorm van ’n gebed doen waarin jy alles wat jy is en het oorgee: jou lewe, jou liggaam, jou gesondheid, jou man en jou kinders, jou huis en jou besittings, en jou drome. Verklaar dat jy gereed is om hierdie dag saam met Hom in te gaan, maak nie saak wat daar op jou wag nie. En as daar wel gedurende die dag ’n opoffering van jou gevra word, herinner jouself weer aan hierdie gebed.

Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal (Gal. 5:25).

SATERDAG

Bly passievol oor jou hemelse Pappa

As jy ’n hart het wat warm vir Hom klop, is jy op die regte pad! ’n Deugsame vrou kan dit nie bekostig om koud of lou te wees nie. Om koud te wees, beteken dat jy heeltemal onbewus is van geestelike dinge. Om lou te wees, is nie veel beter nie, want dit beteken dat hoewel jy bewus is van Hom, jy jou nie veel aan Hom steur nie. Om warm te wees, vra passie, emosie, meelewing en om opgewonde te raak oor die regte dinge.

Die belangrikste is om opgewonde te raak oor wie Hy is, nie net oor wat Hy vir jou kan doen nie. Maria was so meegevoer dat sy die ete en al Marta se voorbereidings op die agtergrond geskuif het. Al wat vir haar saakgemaak het, was om Sy woorde in te drink en Sy teenwoordigheid as ’n gas in hulle huis te geniet.

Moet dus nie toelaat dat die eise en bekommernisse jou lewe so oorneem dat jy God uitskuif na die buitewyke van jou bestaan nie. Saligheid is reeds nou jou werklikheid. Daarom is dit vir jou moontlik om, al kry jy swaar, moed te hou en deur te druk.

Hom het julle lief, al het julle Hom nie gesien nie. Deur in Hom te glo, al sien julle Hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met ’n onuitspreeklike en heerlike blydskap (1 Pet. 1:8).

SONDAG

Kry ’n spesiale “plek” waarheen jy kan vlug

Marta sien die wonder van grenslose genade. Haar ingesteldheid weerhou nie Jesus se liefde van haar nie. As ons in Johannes 11 weer van haar lees, staan sy voor haar broer se graf. Steeds met haar angstige, praktiese Marta-persoonlikheid: “Hy stink al!”

Maar Jesus stuur haar nie weg en sê: “As jy dan so distracted wil wees, gaan wag tot alles oor is” nie. Nee, Hy doen die wonderwerk vir haar ook sodat sy nog ’n keer kan sien die lewe, die beste deel, is steeds daar. En daarmee draai Hy die grafdoeke van distraction van haar af en help Hy haar om te glo.

Jy behoort ’n “plek” te hê waarheen jy gereeld in jou gedagtes kan vlug. Daar kan jy sak en pak met al jou grafdoeke en menslikheid gaan sit en weer herlaai vir die volgende skof. Israel was moedeloos terwyl hulle in ballingskap was en het gedink Hy kon hulle nie help nie. Hulle het gewonder of die gode van Babilonië nie miskien magtiger was as die God van Israel nie.

Dan kom Jesaja en praat hulle moed in. Hy probeer die volk oortuig dat die Skepper die enigste Een is wat die gang van die wêreldgeskiedenis bepaal. Almal wat op Hom vertrou, kry krag om bo hulle probleme uit te styg.

Selfs jongmanne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle fleur struikel en val, maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag (Jes. 40:30-31).