Maak jou kind boeliebestand

11129

Aan die een kant moet ons ons kinders teen boelies beskerm, maar aan die ander kant moet ons hulle ook bemagtig om dit te kan hanteer.

Dit is enige ouer se nagmerrie dat hulle kind by die huis gaan kom met klagtes dat hy of sy fisies of emosioneel seergemaak word deur ’n ander kind. Niemand wil in ’n posisie wees waar ons kind gereeld afgeknou word nie, of wil ’n afknouer grootmaak nie.

Kinders moenie te liggeraak wees nie en grense stel

Ons kinders moet veilig voel by ons. Ons moet sorg dat hulle die vrymoedigheid het om hulle gevoelens met ons te deel.

Erken hulle emosies deur te sê: “Ek sien jy is seergemaak, dit is nie reg as iemand so met jou praat nie. Kom ons kyk wat kan ons doen of dink saam aan ’n plan.”

Wanneer jou kind effens angstig, huilerig of depressief raak, oor hoofpyn of maagpyn kla, slaap- en eetprobleme het en waarskynlik ook ’n afname in hulle vermoë om te konsentreer, is dit belangrik om met hulle te praat oor of daar nie dalk maatjies by die skool is wat hulle boelie nie.

Daar gaan altyd boelies wees. Ons moet ons kinders leer om gesonde grense te hê, en dit wat ander sê, nie altyd persoonlik op te neem nie. Leer jou kind dat die boelie ’n magspeletjie speel waarin hy homself belangrik wil laat voel deur ’n ander kind af te breek. Alle kinders moet weet dat dit nie reg is nie en dat hulle altyd hulp moet gaan vra. Hulle hoef nie noodwendig self die boelie aan te vat nie.

Ken die verskil tussen onbeskofte gedrag en boelie

Seuns en dogters tree verskillend op. Seuns is baie meer fisiek en sal aanvanklik net terg, maar later sal hulle ’n kind seermaak en verneder. Dogters versprei leuens, skinder, sluit opsetlik ’n maatjie uit of maak snedige opmerkings. Bykans twee derdes van ons kinders is slagoffers van boelies. Partykeer word die woord “boelie” ook ligtelik gebruik sonder dat ons regtig weet wat dit beteken.

Onbeskofte gedrag is nie doelbewus nie en ook nie aanhoudend nie. Dit gebeur meestal omdat die kind nog onvolwasse is, nog nie sy eerste reaksies kan beheer nie, swak selfbeheer het en sukkel om emosies te verwoord. Hulle het ook nog nie die vermoë ontwikkel om te dink hoe woorde ’n ander persoon kan laat voel nie, met ander woorde, die vermoë van empatie is nog nie goed ontwikkel nie.

Dis wanneer ’n kind vir sy maatjie sal sê: “Jou hare staan regop” of: “Jy lyk weird met jou bril”. Dié tipe onbeskofte gedrag kan maklik stopgesit word. Ons moet ons kinders help om te sien wat die invloed van hulle gedrag op die ander maatjie is omdat die kind se bedoeling nie is om seer te maak nie.

Gedrag wat ’n bietjie meer doelbewus en aanhoudend is, is terg. Ek het twee broers, en ons almal weet wat doen broers en susters. Hulle terg mekaar om te sien wat die gevolge gaan wees. Hou maar ’n oog sodat dit nie handuit ruk nie. Dit kan ook gou beëindig word deur die kinders te waarsku en fyn dop te hou.

Kom by die dieperliggende seer van die afknouery uit

Boelies se gedrag is altyd opsetlik en gaan altyd oor ’n magspeletjie. So ’n kind is daarop uit om iemand seer te maak of fisiek of emosioneel skade te doen.

Soos met alle gedrag is daar redes hiervoor, en dit is meestal dieperliggende pyn. Sulke kinders word gewoonlik aan trauma of verwaarlosing blootgestel of hulle voel nie veilig nie. “Pappa knou my af, en nou gaan ek iemand jonger of kleiner kry om op te pik.” Hulle het gewoonlik ’n swak selfbeeld en gebruik boeliegedrag om hulle ware gevoelens weg te steek.

Vertel jou kind gereeld dat jy nie hierdie tipe gedrag goedkeur nie en hoekom jy so voel: “As jy vir Deon slaan, maak dit hom seer” of: “Hoe sal jy voel as Annie jou so sou uitskel?”

Leer jou kind van jongs af om vir ander mense om te gee en die goeie in ander raak te sien. Stel ’n voorbeeld van respek, deernis en liefde vir ander.

Lizanne du Plessis, ouerskapkenner

Kliek hier vir meer videos en artikels deur Lizanne.