Maalstrome en storms

storm

Gedurende die vroeë 1990’s het ‘n skip, wat van China na Amerika onderweg was, gedurende sy vaart op die Stille Oseaan omgeslaan.

Die skip het ‘n groot vrag plastiese speelgoed eendjies, die soort waarmee die kinders in die bad speel, aan boord gehad. Die eendjies het in die see beland en die meeste daarvan is deur die seestrome in die rigting van Japan geneem, waar hulle in die Kuroshio Seestroom beland het.

Die Kuroshio Stroom bestaan uit ‘n stroom wat in ‘n noord-oostelike rigting verby Japan vloei. Dié stroom sluit dan by die Noordelike Stille Oseaan Stroom aan. Die posisie waar dié twee groot seestrome bymekaar aansluit, veroorsaak dan ‘n reuse maalstroom (vortex/gyre) van ongeveer 1,333,074 km2, wat as die Kuroshio Seestroom bekend staan. Sodra ‘n kleinerige voorwerp in hierdie stroom/maalkolk vasgevang is, is daar feitlik geen kans dat die voorwerp daaruit kan kom nie. Feitlik geen. Behalwe, behalwe in gevalle van erge storms of ander buitengewone weersomstandighede.

Insgelyks bestaan die lewe soms uit maalstrome waaruit dit eweneens moeilik is om uit te breek. Daar is maalstrome van roetine, verkeerde gewoontes en denkrigtings, moeilike omstandighede, geestelike verval, ensovoorts. Die poging wat ons aanwend om daaruit te kom kan uitputtend wees, sodanige so dat daar nie ‘n visie vir uitkoms in die vooruitsig is nie. So voel dit mos. Of dalk het ons besluit dit is nou maar ons lot en ons moet dit maar net aanvaar?

In Mattheus 14 was die dissipels op hulle boot in ‘n storm vasgevang. Die ooglopende opsie was om maar vreesbevange uit te hou in die hoop dat hulle die storm ongeskonde sou deursien. Vir Petrus was daar egter ‘n ander opsie. Nadat hy vir Jesus gewaar het terwyl Hy op die water aangeloop kom, het Petrus vir Jesus gevra, dat as dit werklik Hy was, om hom opdrag te gee om ook op die water te kan loop.

Daar loop Petrus toe op die water (totdat hy na die golwe en wind kyk). Petrus was egter bereid om uit die boot te klim, anders as die ander dissipels wat maar hulle lot aanvaar het en in die gewone denkrigting vasgevang was.

Alhoewel ons storms met vrees assosieër, is ‘n storm egter soms net wat nodig is om ons uit die maalstroom te kry. Ons gaan egter op die water moet loop. Ons fokus weer op Jesus vestig. Dit is dan belangrik dat jy weet dat God jou liefhet en dat jy aan die vele beloftes in Sy woord moet vashou. Beloftes soos:

Joshua 1:9 – Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan.

Psalm 23 en Psalm 91 – Sommer die hele Psalms

Jakobus 4:8 – Nader tot God en Hy sal tot julle nader.

Filippense 4:13 – Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.

2 Tmoteus 1:7 – Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag, liefde en selfbeheersing.

Soos met Petrus die geval was, gaan die storm van jou vereis dat jy nie na die omvang van die storm kyk nie (2 Korinthiërs 5: 7 – want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie), maar na die Een wat die uitkoms gee te midde van die storm. Staan sterk. Weet dat alles ten goede meewerk vir die wat Hom liefhet.