Met God by ons kry die lewe ‘n ander kleur

Jona geniet die komkommerplant wat sy lewe makliker maak. Dan kom ‘n wurm en vreet die plant. Jona is kwaad.

Tydens pinkster hierdie jaar word ons herinner aan Jesus se woorde: “Ek is by julle”.

Ons staan stil by Josef en volg sy paadjie. Die jong seun wat uit ‘n huis kom waar alles nie regverdig is nie. Dan word hy verkoop en beland in Potifar se huis. Ons lees dat dit goed gaan met Potifar, sy besittings word meer… want die Here is by Josef. Tog beland arme Josef onskuldig in die tronk.  Weer lees ons dat die tronkbewaarder Josef goedgesind is…want God is by hom.

Hoekom gebeur slegte dinge as God in beheer moet wees? Eintlik staan daar nêrens God “is in beheer nie”, merk Stefan Joubert op…al hoef ons nie in Sy almag te twyfel nie. Sy belofte staan vas: Ek is by julle.

Wanneer die komkommerplant nie meer vir my skadu wil gee nie omdat wurms die plant vernietig raak ons kwaad. Wanneer Jesus anders optree teenoor mense as wat ons dink Hy moet, verstaan ons nog minder.  Ons mis die groot prentjie van Jesus se omgee vir dieselfde stukkende wêreld waarin ons leef. Die wêreld buite die komkommer. Ons verwag dat God in beheer moet wees en my prentjie moet verander…maar Hy belowe, Ek is by jou.

Wanneer ek na Suid-Afrika se prentjie kyk wil ek ook soms soos Jona liewers Tarsus toe vlug. Is ek nie lus om altyd die goeie nuus te bring nie. Josef het ook nie alles verstaan nie. Eintlik dink ek hy het niks verstaan wat met hom gebeur het nie. Hy het ook nie die uiteinde geken nie. Maar hy het God saam met hom geneem. Uiteindelik red een persoon Egipte en later ook sy eie broers.

Ek besef dat my roeping verder strek as my komkommerplantlewe, dat God kan werk waar ek beweeg. Dat ek hier is om die lewe mooier te kan inkleur.
Waar ek beweeg kan ek ‘n verskil maak, want God is by my.