MOEDER NATUUR

Die druk op die landbousektor is om voedselproduksie op die beskikbare landbougrond te verhoog ten einde die toenemende getal mense op die aarde te kan voed.

Die uitdaging is egter om ondanks die strewe na verhoogde produksie, die grond só te benut dat die grond nie uitgeput raak nie sodat die volgende generasies ook suksesvol daarop kan boer.

Ek lees dat die toediening van meer en meer kunsmis nie meer ‘n oplossing is nie. In hulle soeke na oplossings het landbouers en navorsers hulle aandag dus op moeder natuur begin vestig ten einde te kon leer hoe die onbewerkte grond oor eeue heen so vrugbaar kon bly. Die gevolgtrekking was dat daar meer koolstof in die grond teruggesit moet word.

So byvoorbeeld poog al meer boere poog om deur bewaringslandbou die landerye so te verander dat die grond dieselfde koolstofinhoud as 200 jaar gelede het. Bewaringslandbou behels dat geen kunsmis gebruik word nie en dat natuurlike kompos in die grond teruggesit word. Op dié manier kan die grond meer volhoubare (oor ‘n langer tydperk) benut word, terwyl die produksie van oeste ook verhoog.

Natuurlik wil God hê dat elkeen van ons produktief en sy/haar beste in die werksplek, op die sportveld, op universiteit, as ouers, ens. moet gee en uitstyg. Die Bybel is immers gevul met voorbeelde van mense wat ondanks die uitdagings wat hulle in die gesig moes staar, met God aan hul kant en deur produktiewe lewens bo hulle omstandighede uitgestyg en floreer het.

Die mens se strewe na beter, meer, vinniger en hoër kan natuurlik sy tol eis. Op ‘n manier moet ons dus volhoubaar probeer leef sodat ons in is “for the along haul”. Ons moet derhalwe poog om terug te sit wat ons uitgegee het.

Kunsmis gee soos fliek toe gaan, kuier saam met vriende en uiteet bied kortstondige herlaai van die menslike battery.

God het Adam en Eva nie om dowe neute van die begin af in die tuin van Eden geplaas nie. In aanraking met moeder natuur. Tussen die plante en bome met ‘n waterstroompie wat oor die klippe spoel (of die branders wat op die strand teen die rotse plots), die geroep van die voëls in die bome, ‘n bok wat rustig wei en die geritsel van die blare as die wind die takke laat roer.

Benewens om daagliks genoeg tyd in God se teenwoordigheid deur te bring, bied myns insiens moeder natuur die beste oplossing vir ‘n volhoubare lewe. G’n wonder ons voel sommer uitgerus wanneer ons terugkeer van ‘n vakansie by die see, die bosveld, die berge, op ‘n plaas of ‘n staproete deur die natuur nie.

Dikwels is ‘n daaglikse gieter in die hand in die tuin (verkieslik kaalvoet), ‘n uur se krap in die grond op ‘n Saterdag of die nuttiging van ‘n koppie koffie op die stoep terwyl jy na die gesing van die voëls luister al klaar ‘n goeie begin om net met moeder natuur in aanraking te bly.