Musiek in die Bybel

1369

Elkeen van ons is ‘n musiekinstrument wat klank produseer en ritme het.

Musiek speel ‘n prominente rol in die Bybel. Hulle maak musiek as hulle bly is en as hulle treur, ook in oorlogsituasies. God hou daarvan as ons vir Hom loof en prys met musiek.

Onthou jy hoe die jong Dawid vir koning Saul op sy lier moes gaan speel om Saul te help bedaar as hy omgekrap was?

Amos waarsku ons dat ons musiekbeoefening in die kerk nie net vormgodsdiens moet wees nie, maar dat ons Hom met hart en siel moet liefhê en dien.

Jubal was die stamvader van die musikante en hulle het die siter en die lier bespeel.

Musiek is ook soms misbruik, soos toe hulle in Daniël se tyd elke keer voor Nebukadneser se beeld moes buig as hulle enige musiekinstrument hoor.

Klokkies in die priester se mantel het geklingel as hy in die heiligdom van God ingegaan het, wat sodoende sy lewe gespaar het.

Musiek is ook gebruik sodat mans vroue kon kry! Ná ‘n verskriklike insident is al die vroue en kinders in die Benjaminstam doodgemaak. Die Benjaminiete kon toe in die wingerde wegkruip en vir hulle van die dansende meisies as vroue gryp.

Die ramshoring is geblaas om mense op te roep vir oorlog.

Slaginstrumente, soos ratels, tamboeryne en simbale is baie gebruik.

As die Israeliete moes verder trek of kamp opslaan, is daar op die trompette geblaas. Wanneer Jesus eendag terugkeer, sal die ‘laaste tropet’ geblaas word. Mag ons nie onkant gevang word nie!

In Openbaring gebeur daar elke keer iets verskrikliks wanneer een van die ses engele op ‘n trompet te blaas: Dis hael, vuur, bloed, ‘n ster wat val, die son en maan se lig wat verminder word en ‘n arend wat verdoemenis uitskreeu. Met die sewende tropet word aangekondig dat ons Here oor die wêreld regeer.

In Numeri word vertel hoe hulle gesing het sodat ‘n put water moes gee.

Deur in ‘n erediens te sing, help dit ons om te fokus en die duiwel te laat vlug.

Israel het, met God se hulp, Jerigo oorwin deur net om die stad geloop en op die ramshoring te blaas.

God het vir Gideon en sy driehonderd manskappe die oormag Midianiete verslaan terwyl hulle op hulle ramshorings geblaas het.

Laat ons musiek maak tot eer van God.

Groetnis

Toortsie