‘n Man in ‘n wêreld vol ouens

Omstandighede maak nie ‘n man nie, omstandighede ontmasker ‘n ou.

Kom ons wees nou maar rou eerlik met mekaar:

Daar is eintlik doodeenvoudig net twee tipes mans: verstandige mans en dwase mans. Die verskil tussen ‘n ou en ‘n man, is die fondasie waarop hul bou, sand of rots, woord of wêreld.

 “ …‘n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Die stortreёn het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ineengestort nie, want die fondament was op die rots.”. Matteus 7:24/25 en “ …‘n dwaas wat sy huis op sand gebou het. Die stortreёn het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes.” Matteus 7:26/27.

‘n Ou speel huis-huis. Hy bou om af te breek: begin, maar maak nie klaar nie.  Die lewe en liefde is vir hom ‘n groot avontuur, daarom bou hy sandkastele rondom sy eie fantasiё, rondom sý persepsie van wat liefde en lewe is, en nié is nie. Nie-verrassend, gaan so ‘n ou van die een verhouding na die ander, want hy belê  in avontuurlustige korttermyn wellus verhoudings, eerder as langtermyn liefde. Saambly is vir so ‘n ou gerieflik, en pas hom soos ‘n handskoen. Woorde soos verbond, gelofte, trou, dis vir hom skrikwekkend, omdat hy homself  nie vertrou nie, en God nog minder!

O ja, ‘n ou kan ook godsdienstig wees! Hy weet van God, maar ken hom beslis nie persoonlik nie. Hy vind  veel eerder sy rigting in die sterre voorspel, as in God se woord en waarheid. Hy is so verblind dat hy nie eens agterkom hy beoefen afgodsdiens nie! Ja, selfs ‘n lewelose Buddha beeld is vir hom mooi en sal hy makliker voor staanplek gee, as vir die lewendige beeld van God in sy eie hart, lewe en liefde. Droomvangers in die wind  het vir vir ‘n ou meer betekenis en waarde, as om  die Heilige Gees- wind van God vir sy  eie lewe, en droom in God,  te soek en te vind.

‘n Ou wil babas maak, word ‘n pa maar nooit ‘n pappa nie! ‘n Ou respekteer nie ‘n vrou nie, is selfgesentreerd, narsisties, selfsugtig, en is tevrede met net die teenoorgestelde geslag se geselskap en vriendskap. ‘n Ou soek gewildheid by dogtertjies wat aandag soek, en nie respek nie, iemand om sy ego te voed, vir hom te sorg, en te versorg, om homself beter te laat lyk en voel. Ontrouheid, om te lieg en te bedrieg is so maklik soos  1-2-3  tel vir ‘n ou.

‘n Ou blameer alles en almal, vind verskonings vir sy eie foute en tekortkominge, en is ongelukkig en onvergenoegd met homself, met alles en almal, vat verantwoordelikheid vir niks en niemand nie, nie eens vir homself nie. ‘n Ou is ‘n man van staal, net tot hy sy humeur verloor.

‘n Ou speel by die werk, en werk om te speel. Hy dwing nie respek af nie, maar verwag respek. Wanorde is die orde van sy dag. Hy is onverantwoordelik en onbetroubaar, in sy handel en wandel, met homself, met mens en God. Hy wil alles reg baklei en almal verskree om hóm te hóór. Nodeloos om te deel, reflekteer só ‘n ou net deur sy leierskap die standaard wat hy vir homself stel.

Galasiёrs 5:19-26 wys ons ter opsomming, wie en wat ‘n ou is, en waarmee hy hom besig hou: “ … onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid,afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en allerlei dergelike dinge. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie.”

‘n Man bóú sy huis. Wat hy begin, maak hy klaar.

Spreuke 24:27: “Sit eers jou werk buite aan die gang en bewerk jou lande; daarna kan jy huis bou.”

‘n Man dóén soos God se woord sê. Hy doen dinge reg en in die regte orde: Hy tree verstandig en met wysheid op. Hy  werk sy veld daarbuite, bou dan sy huis en trou. Trou, want hy kies liefde volgens God se voorbeeld, om sy vrou lief te hê, en haar te beskerm, tot sy laaste asem. Nie om haar seer te maak en te verraai nie. Dit, doen ‘n ou.

Jy sien, ‘n man verstaan belofte, gelofte en verbond, omdat hyself in ‘n verbondsverhouding met God staan. ‘n Man weet respek vat hom verder as aandag in hierdie lewe. Omdat hy weet sy vrou soek nie aandag nie, maar respek, bied hy haar presies dít. Hy verwelkom sy eie vrou se vriendskap en intimiteit, en streef daarna om haar hart te verstaan. ‘n Man het  God en sy vrou lief, daarom is dit nie vir hom moeilik om getrou te wees nie. Hy is onselfsugtig en opofferend. Hy maak liefde met sy vrou, verwek kinders, en is daar om sy kinders op te voed, in die weё van die Here, met sy vrou, wat sy helper is.

By die werk is ‘n man ywerig, en kom vorendag met strategie. Hy verdien respek. ‘n Man neem verantwoordeliheid, en tree verantwoordelik op, teenoor homself, mens en God, in al sy doen en late. Hy is betroubaar. Hy speel tuis wanneer hy rus.

O, ek wens regtig saam met James Thurber dat elke man in hierdie wêreld kon streef daarna om vóór hul dood te leer wat dit is wat hulle van weghardloop, waarnatoe hulle hardloop en hoekom. Die antwoord weet ek onomwonde, dit sou hul ontdek is toe al die tyd GOD.

PS:  Die kode vir ‘n man wat ‘n man is volgens Psalm 1: Om weg te bly van enigiemand en enigiets wat nié God en sy huwelik respekteer nie en om enige aktiwiteite te vermy wat God en sy  huwelik sou bedreig.

Vorige artikelWanneer jou goedheid misbruik word
Volgende artikel[VIDEO] Kragoefeninge vir metabolisme
Blogger - Tania Delport
Tania Delport is terselfdertyd onkonvensioneel, passievol, vreesloos, kreatief, teen die grond neergegooi maar nie vernietig nie, vol blydskap en humor, Woord deurdrenk en geesvervuld, ‘n onvergeetlike persoonlikheid. Tania Delport se skryftalent is ‘n passie en natuurlike gawe van God maar ook stil-stil geïnspireer deur die welbekende skrywer Hennie Aucamp wat 20 Maart 2014 oorlede is. Sy het in die Stormberg hoogland in die Oos-Kaap grootgeword op die buurplaas vanwaar hy grootgeword het. Haar oom aan haar pa se kant was getroud met die suster van Hennie Aucamp, dus was hy deel van haar familie binnekring. Tania Delport is in haar finale seisoen van liefde en lewe. Haar prioriteit is haar man Pieter. Sy is toegewyd en gaan haar gawes met veral vroue deel. Tania Delport se G-I-L in die nag het L-I-G in die dag geword want God is Liefde. Haar lewe het vlerke gekry. Dis tyd vir joune! Besoek gerus haar web tuiste https://eet8eet.co.za