‘n Ongewone verjaardagpartytjie

589
verjaardagpartytjie

‘n Britse ma van Leicester (Engeland) het tweelingseuns in die skool. Hulle verjaar nou en toe besluit sy om sommer al 60 klasmaats na die verjaardagpartytjie toe uit te nooi.

Maar hier kom die vangplek: elke kind moet 6£ (omtrent R100) toegangsgeld betaal om die partytjie by te woon. Sommige ouers is baie kwaad hieroor, terwyl ander weer nie omgee nie solank hul kinders net die verjaardagpartytjie geniet.

Maar ek wonder oor die sin daarvan om 60 kinders na ‘n verjaardagpartytjie te nooi! Hoekom moet alles so oordadig gedoen word? Geen mens (kind) kan tegelykertyd verhoudinge in stand hou en koester met 60 mense (kinders) nie.

‘n Mens moet oppas om nie altyd alles oordadig te doen nie. Perk jouself in. Waarom moet alles in oorvloed wees. In Prediker 2:10-11 vertel die skrywer hoe hy ook tot die besef gekom het dat oordadigheid nie geluk bring nie:

Alles wat ek begeer het, het ek my veroorloof; ek het my geen plesier ontsê nie. Alles waarmee ek my besig gehou het, het my plesier verskaf. Dit was my beloning vir al my inspanning. Maar toe ek goed nadink oor alles wat ek gedoen het en oor alles waarmee ek my met soveel sorg besig gehou het, het ek gesien dat alles niks was, ’n gejaag na wind. In hierdie wêreld bevredig niks nie.