‘n Rol om te speel

“Wat is my doel op aarde”?

Ek lees onlangs weer dat navorsing onder studente in Amerika getoon het dat hierdie die grootste enkele vraag is waarmee die meerderheid mense worstel, ongeag hy/sy se geloofsoortuiging, sosiale status, kulturele agtergrond, ens.

In my/jou soeke na die doel waarvoor ek/jy op aarde geplaas is, kyk ons soms na individue in die samelewing wat suksesvol is in wat hulle doen. Die skatryk sakeman, die Professor wat hoogsgeleerd is, die Olimpiese Spele medaljewenner, die welsprekende Pastoor/Dominee wat die gemeente inspireer, die skrywer van topverkoper boeke, ensomeer.

Maak die geringe bydrae wat ek in my geroetineerde lewe maak, tog ‘n verskil op aarde?

In Standerd 2 (Graad 4) het ons skool weer ‘n groot skoolkonsert aangebied. Ek was ingedeel in ‘n toneel wat in die koning se kasteel afspeel waar die koning met iemand sou praat. My rol was dié van ‘n soldaat wat in sy swart en rooi uniform, met ‘n hout geweer oor die skouer, in die agtergrond saam met twee van sy mede-soldate gestaan het. Daar het ons op aandag gestaan, sonder om ‘n enkele woord te sê. Die enigste beweging wat ons drie gemaak het was teen die einde van die toneel toe ons saam met die koning van die verhoog moes loop.

Maar was al die weke se vooraf oefen, die ouers se maak van die klere en die tyd wat familie en vriende afgestan het om na die konsert te gaan kyk dan die moeite werd as ek nie een van die hoof rolspelers was nie?

Ek glo inderdaad so. Want sien, sonder al die ander karaktes in die toneel, sonder die dekor en sonder die beligting sou die koning se kasteel maar vaal en sonder impak gelyk het. Elke rolspeler wat sy rol met oortuiging speel, sy/haar se treffende kleredrag, elke stukkie dekor en die mooi beligting het trefkrag aan die toneel gegee. Elke ouer en kind het sommer uitgesien na die volgende konsert wat aangebied sou word.

Net so het God elke “karakter” in sy koningkryk nodig om ‘n sukses van die “verhaal” te maak. Ek en jy is reeds van voor ons geboorte bestem om in 2019 op die aarde te wees met ‘n spesifieke doel. God laat niks aan toeval oor nie, ons is waar ons is met ‘n rede. Elkeen van ons is toegerus met unieke belangstellings, fisiese en intellektuele vermoeëns, emosies. Ons is derhalwe toegerus vir die rolle wat ons moet vervul.

Eerder as om die bydrae van ons rol in die samelewing te bevraagteken, moet ons dankbaar wees vir die rol wat aan ons toevertrou is. Ons taak is om daardie rol met volle oortuiging te speel want my/jou bydrae, hoe gering dit ookal mag voorkom, is nodig om van die Koning se “toneel” ‘n groot sukses te maak.